Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Определение

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 282

гр. София, 22.06.2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, второ отделение в закрито заседание на двадесет и първи март две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА

СОНЯ НАЙДЕНОВА

изслуша докладваното от съдия Соня Найденова гр. дело № 4755/2021 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано по подадена в срок обща касационна жалба от М. М. М., Х. П. М. и М.-С. Х. М., чрез пълномощник адв.И. Н., срещу въззивното решение № Р-112 от 25.08.2021 г. постановено по в.гр.дело № 431/2020 г. по описа на Окръжен съд – Велико Търново.

Касационната жалба е допустима, отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 и ал. 2 ГПК, придружена от изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК.

В касационната жалба се твърди, че въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, с искане същото да бъде отменено и вместо това предявените срещу касаторите иск по чл.108 ЗС и искане по чл.537, ал.2 ГПК да бъдат отхвърлени, претендират се и разноските по делото.

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК е поставен следния въпрос от значение за изхода на спора, обосноваващ допустимост на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 ГПК : Следва ли да се провежда разграничение между складово помещение към жилище и помещение с предназначение „склад“ извън жилищната сграда, като последното може да съществува като самостоятелен обект на право на собственост според пар.5, т.39 от ДР на ЗУТ?, по който въпрос се твърди обжалваното решение да е постановено в противоречие с Решение № 261 от 23.10.2013 г. по гр. д. № 3777/2013 г. на ВКС, ГК, І г.о. Наред с това се твърди и наличие на основание по чл.280, ал.2 ГПК- очевидна неправилност на решението, поради постановяването му в противоречие с правилата на формалната и житейска логика, събраните писмени и гласни доказателства и съдебно-техническа експертиза, обосновано това основание за допускане до касационно обжалване с несъгласие с изводите на въззивния съд, че процесната второстепенна постройка не представлява самостоятелен обект на право на собственост, не може да е предмет на прехвърлителна сделка и за нея се прилага чл.92 ЗС и собствеността на същата следва собствеността на мястото или сградата, които е предназначено да обслужва.

Ответникът по касационната жалба, ищец в производството ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!