Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Определение за недопускане

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 281

София, 21.06.2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 3635/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 288 ГПК.

С въззивно решение № 260771 от 08.06.2021 г. по в.гр.д. № 3178/2020 г. на Пловдивския окръжен съд е потвърдено решение № 354 от 20.08.2020 г. по гр.д. № 2763/2018 г. на Районен съд Асеновград, с което е отхвърлен предявеният от К. Т. И., починала в хода на делото и заместена от своите наследници И. Н. И. и Н. И. И., против Община Асеновград установителен иск за собственост на поземлен имот с идентификатор ......по КККР на [населено място], общ. Асеновград, с площ на имота 1 773 кв.м, предназначение на територията урбанизирана и с начин на трайно ползване-ниско застрояване.

В срока по чл. 283 ГПК въззивното решение е обжалвано с касационна жалба от И. Н. И. и Н. И. И. чрез техния пълномощник адв. Е. М.. В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на решението поради нарушение на съдопроизводствените правила и на материалния закон.

Иска се въззивното решение да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК като постановено в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в посочените в изложението по чл. 284, ал.3,т.1 ГПК решения.

В отговор на касационната жалба ответникът по касация Община Асеновград изразява становище, че въззивното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Установено е по делото от фактическа страна, че с договор за продажба на недвижим имот, сключен с нотариален акт № .....г. братята Б. и Г. К. П. са закупили 5 050 кв.м от нива в К. землище, м.”И.”, представляваща част от по-голям имот, целият с площ 44.8 дка. В кадастралния и регулационен план на [населено място], одобрен през 1958 г. закупената нива от 5 050 кв.м. е заснета като два отделни имота съответно с пл.№ ....., записан в разписния лист към плана на името на наследници на Б. П., и имот пл.№ ...., записан на името на Г. П.. По този план за имот пл.№ ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!