Определение №28/24.01.2022 по дело №643/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 28

  София, 24.01.2022 година

  Върховният касационен съд на Република България, първо търговско отделение, в закрито заседание на шести декември две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА БОЖИЛОВА

  ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

  изслуша докладваното от съдията Чаначева т.дело № 643/2021 година.

  Производството е по чл.288 ГПК, образувано по касационна жалба на „Виванел Къмпани“ ЕООД, [населено място] против решение № 260062 от 22.10.2020 г. по гр.д. № 388/2020г. на Варненски апелативен съд

  Ответникът по касация- „ Комерсиал Фууд“ООД, [населено място], чрез пълномощника си – адв. И. Г. е на становище, че не са налице поддържаните основания за допускане на решението до касационно обжалване.

  Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

  Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е процесуално допустима.

  С изложението си по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, касаторът е поддържал, че въззивният съд се е произнесъл „ в противоречие с практиката на ВКС по въпросите“- 1/“Макар една фактура да не е подписана от купувача, в случай, че същата съдържа изискуемите от Закона за счетоводството реквизити, то може ли да служи като доказателство за сключен договор за търговска продажба на стоки, ако отразява съществени елементи от съдържанието на сделката…“, 2/ „ Вписването на фактурата в дневниците на продажби покупки на купувача и продавача и на техни представители, отразяване стойността й в справките – декларации по ЗДДС и ползването на данъчен кредит във връзка с нея дали са обстоятелства, които насочват към извод на възникване на продажбеното отношение, по повод, на което тя е съставена.“ 3/“ В случай,че е доказано осчетоводяването на фактура, както и ползването на данъчен кредит, необходимо ли е доказване на реалното предаване на доставената стока“.,4/ „Осчетоводяване на фактура и ползването на данъчен кредит по нея може ли да се възприеме като своеобразно извънсъдебно признание на задължението по нея.“ След като е формулирала тези въпроси, страната буквално е възпроизвела съдържанието на касационната си жалба, в това число и петитума й, с който иска връщане на делото на долната инстанция за ново разглеждане. Изложението съдържа изцяло оплаквания за неправилност на акта.Други доводи не са развити.

  Касаторът не обосновава довод за допускане на решението до касационно обжалване.

  Поставените въпроси, съобразно приетата дефинитивност на общото основание с ТР ОСГТК № 1/09г. т.1 не са релевантни. Този извод се налага поради липсата на обоснованост на връзката им ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари