*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация с Определение №60425/30.11.2021 по дело №2861/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпроси

По иск за собственост намира ли приложение ТР № 3/28.06.2017 г. на ВКС, ОСГК, когато е налице разминаване между предвиденото с инвестиционния и архитектурния проект с реално изпълненото, при което вече са създадени нови обекти с различна от първоначално определената площ?

Дали площта на част от предвиден по проект обект, която фактически е присъединена към съседен обект, става притежание на собственика на съседния обект?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в открито съдебно заседание на шестнадесети март през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова гражданско дело № 2861/2021 г. по описа на Първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

Т. С. П., Д. Д. П. и Ч. Д. П., чрез пълномощника им адв. С. Ч., са обжалвали въззивното решение на Хасковския окръжен съд, гражданска колегия, № 260139 от 19.04.2021 г. по в. гр. д. № 37//2021 г., с което е потвърдено решение на Харманлийския районен съд № 260007/11.09.2020 г. по гр. д. № 275//2019 г., с което са отхвърлени предявените от тях против В. И. С. искове с правно основание чл. 108 ЗС за признаване за установено, че ищците са собственици на ползваните от ответника 17.8 кв.м., представляващи част от съсобствения им недвижим имот (магазин за кафе), със застроена площ от 68.8 кв.м., в хотелски комплекс „Х.”, построен в УПИ III – .... в кв. ..... по плана на [населено място], представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ..... по КККР на [населено място], както и обусловените от тях искове по чл. 59 ЗЗД за сумата от общо 6650 лв., представляваща обезщетение за лишаване от ползването на процесните 17.8 кв.м. за периода от 15.08.2013 г. – 15.03.2019 г.

В касационната жалба се поддържа, че въззивният съд не се е произнесъл по оплакванията във въззивната жалба, а решаващите му мотиви се основават на ново, непосочено от ответника обстоятелство, а именно – че правото на собственост върху процесните части е възникнало още с обособяването на отделни обекти, макар същите да не съответстват на архитектурния проект. При въвеждане на такова твърдение следвало да бъде допусната експертиза, за да се установи дали обектът е отговарял на изискванията на действащия към онзи момент устройствен закон.

Ответникът В. И. С., представляван ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №60425/30.11.2021 по дело №2861/2021 3
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  По иск за собственост намира ли приложение ТР № 3/28.06.2017 г. на ВКС, ОСГК, когато е налице разминаване между предвиденото с инвестиционния и архитектурния проект с реално изпълненото, при което вече са създадени нови обекти с различна от първоначално определената площ? Дали площта на част от предвиден по проект обект,…
 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Нищожен ли е договорът за прехвърляне на реално определени части от недвижим имот на основание чл. 26, ал. 2, предл. първо ЗЗД - поради липса на предмет, ако към момента на сключване на сделката съответните обекти не са съществували фактически и не са обособени като самостоятелни такива с оглед установените…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари