Решение №28/21.07.2021 по дело №2365/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 28

  гр. София, 21.07.2021 год.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на петнадесети март две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретаря Т. Иванова, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 2365 по описа за 2020 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 290 и сл. от ГПК.

  Образувано е по касационната жалба на Л. П. Б.-С., А. П. Б., П. Б. Б. и Л. Б. Б., чрез пълномощника им адв. М. К. от САК, против въззивното решение от 28.02.2020 год. по гр. д. № 816/2019 год. на Софийският окръжен съд, с което е потвърдено първоинстанционното решение от 16.09.2019 год. по гр. д. № 1024/2018 год. на Самоковския районен съд в частта му, с която е признато за установено по отношение на касаторите, че В. С. Б. е собственик по наследство от Д. И. К. на 1/2 ид. ч. от земеделските имоти в землището на [населено място], [община], възстановени с решение № 2Я от 27.03.1995 год. на ПК – Самоков.

  Касаторите поддържат становище за неправилност на въззивното решение, поради наличие на основанията по чл. 281, т. 3 ГПК и искат отмяната му, като вместо това предявените искове за собственост бъдат отхвърлени, с присъждане на направените разноски.

  Ответникът В. С. Б., чрез пълномощника му адв. Л. Д. от САК, оспорва жалбата като неоснователна с искане въззивното решение да се потвърди като правилно, с присъждане на разноските по делото.

  Върховният касационен съд, в настоящият състав на Второ гражданско отделение, като взе предвид доводите на страните и въз основа на събраните доказателства, приема следното:

  Касационната жалба е допустима, като подадена от легитимирана страна по делото в срока по чл. 283 ГПК и е насочена срещу решение на въззивен съд, допуснато до касационно обжалване с определение № 573 от 23.12.2020 год. на ВКС. В него е прието, че по процесуалноправните въпроси относно задължението на въззивния съд да обсъди в мотивите на решението всички доказателства, доводи и възражения на страните, които имат значение за решението по делото, съобразно оплакванията в жалбата и да даде собствено разрешение по предмета на делото и за задължението му да изложи мотиви във връзка с формирането на решаващата си воля за изхода на делото произнасянето е в противоречие с цитираната съдебна практика, което е обосновало наличието на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното решение.

  По поставените процесуалноправни въпроси в представените решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК – напр. Р 212 от 1.02.2012 год. по т. д. № 1106/2010 год. ІІ т. о., Р 173 от 3.01.2016 год. по т. д. № 1689/2015 год. на ІІ т. о., Р 202 от 21.12.2013 год. по т. д. № 866/ 2012 год., І т. о. и други, в ППВС № 7/65 год., т. 4, ТР № 1 от 4.01.2001 год., т. 19, ОСГК на ВКС, както и в ТР № 1/2013 год. на ОСГТК на ВКС е прието, че задължение на въззивния съд е да се произнесе по спорния предмет на делото, след като прецени всички относими доказателства и обсъди въведените от страните доводи и възражения. Необсъждането на доказателства и доводи представлява процесуално нарушение, което когато е съществено, е основание за отмяна на решението поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. В същата насока са и Р № 200 от 21.10.13 год. по гр. д. № 2254/13 год. ІІ г. о. и Р № 93 от 6.07.10 год. по гр. д. № 808/09 год. І т. о., постановени по реда на чл. 290 и сл. ГПК, приемащи непроизнасянето на въззивния съд по направени доводи или възражения за съществено процесуално нарушение, обосноваващо

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари