Определение №279/05.05.2022 по дело №1656/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжна ли е въззивната инстанция в мотивите към въззивното решение да се произнесе по спорния предмет по делото, след като подложи на самостоятелна преценка всички събрани по делото доказателства, твърдения и възражения на страните от значение за изхода на спора в тяхната съвкупност и поотделно, и да изложи в мотивите си изводи по отношение на тези доказателства, твърдения и възражения?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и шести април през две хиляди и двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното Костадинка Недкова т. д. N 1656 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е въз основа на касационна жалба на ответника по делото Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи" срещу решение № 383/13.04.2021 г. по в.гр.д. № 2926//2020г. на Апелативен съд – София в частта, с която е уважен предявеният от Н. М. иск против сдружението за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди на стойност още 30 000 лева, освен извънсъдебно платените му 100 000 лева, ведно със законна лихва от 28.03.2017г., както и съдебни разноски.

Касаторът твърди, че в обжалваната му част въззивното решение е неправилно, поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Счита, че е налице пропуск да се обсъдят част от доказателствата по делото и погрешен анализ на друга част от доказателствата съвкупно, които са довели до необоснован акт на въззивната инстанция. Съставът бил постановил решението си без да обсъди приетите в хода на първоинстанционното производство писмо от майор Ю. П., зам.-командир по техническата част на Военно формирование 22980, протокол за годишен профилактичен медицински преглед за 2017г., протокол за годишен профилактичен медицински преглед за 2018г. и експертно решение на годността за военна служба изх. N° 2-48/04.01.2018г. В тази връзка сочи, че от заявеното в писмото от майор Ю. П., Н. М. е установено приемането му на военна служба от 01.01.2005г., като до момента на предоставяне на справката - 21.08.2019г., той е заемал само длъжността „шофьор“, не е преназначаван на друга длъжност, която да изисква „по-лек режим", нито е освобождаван от длъжност, поради негодност. След претърпения инцидент през 2016г. пострадалият е бил насочен за освидетелстване пред Централна военномедицинска комисия, която се е произнесла с експертно решение № 12/03.01.2018г, че лицето е годно за военна служба ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 113/28.02.2011 г. по гр.д. № 1062/2010 г.
  Следва ли въззивният съд да събира доказателства, за които е имало обективни пречки за събирането им в първоинстанционното производство и следва ли съдът да възприеме изцяло приетото по делото заключение, без да направи съвкупна преценка с останалите доказателства, които имат значение за точното прилагане на закона и за развитие на…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 142/20.06.2017 г. по гр. д. № 3673/2016 г.
  Относно задължението на въззивния съд да направи оценка на заключението на вещото лице и да го обсъди заедно с другите доказателства по делото.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №163/03.02.2021 по дело №123/2020
  За задължението на въззивния съд да постанови акта си след преценка на всички ангажирани по делото доказателства, в т.ч. да обсъди и прецени заключението на вещите лица не изолирано, а с оглед на всички представени доказателства, доводи и възражения на страните, като на тази база обоснове крайните си изводи.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №100/08.07.2020 по дело №4564/2019
  За тълкуване на чл. 12 ГПК и чл. 235, ал. 2 ГПК и чл. 236, ал. 2 ГПК относно мотивирането на съдебния акт и задължението на съда да обсъди всички доводи и възражения на страните. За начина, по който се определя размера на допълнителното трудово възнаграждение по чл. 13, ал.…
 • Решение
  Решение № 261 от 05.06.2015 г. по т. д. № 2857/2013 г.
  Относно задълженията на съда да обсъди и извърши преценка на всички доказателства и доказателствени средства при постановяване на решението.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 75 от 20.06.2016 г. по т. д. № 1608/2015 г.
  Задължен ли е съдът да обсъди в решението си всички събрани по делото доказателства, твърдения и възражения на страните от значение за изхода на спора в тяхната съвкупност и да изложи в мотивите си изводи по отношение на тези доказателства, твърдения и възражения? Следва ли съдът да приложи правилата за…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №160-A/16.12.2020 по дело №2156/2019
  За задължението на въззивния съд да мотивира решението си като извърши самостоятелна преценка на събраните доказателства и при въведени във въззивната жалба оплаквания, да се произнесе по всички релевирани от страните доводи и възражения.
 • Решение
  Решение № 147 от 19.06.2012 г. по гр. д. № 582/2011 г.
  Кои са подлежащите на доказване от ищеца факти по иск за вреди от непозволено увреждане?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари