Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Определение за недопускане

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 278

София, 21.06.2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 3632/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. Ст. К.-В. като пълномощник на П. Е. Д., срещу въззивно решение № 262613 от 29.04.2021 г. по в.гр.д. № 3494/2020 г. на Софийски градски съд. С него е потвърдено решение № 280 973 от 20.11.2019 г. по гр.д. № 255/2008 г. на Софийски районен съд, с което е изнесен на публична продан допуснатият до делба между съделителите Е. Е. Д., Ц. Е. Д. и П. Е. Д. недвижим имот, представляващ апартамент № ...., находящ се в [населено място], р-н „К. поляна”,[жк], [жилищен адрес] вх.”....”, ет..... В касационната жалба са изложени доводи за недопустимост на въззивното решение поради това, че с него е потвърдено недопустимо решение на първоинстанционния съд, и поради това, че въззивното решение е постановено при наличие на основание по чл. 229, ал.1, т.4 ГПК за спиране на производството по делото. Според жалбоподателката, след влизане в сила на решението по допускане на делбата е настъпил нов юридически факт, който води до прекратяване на съществуващата съсобственост, а оттук-и до липса на предмет на делбеното дело във фазата по извършване на делбата, който е следвало да бъде съобразен от въззивния съд. Такъв нов факт се явява решението на Софийски градски съд, постановено на 07.04.2017 г. по в.гр.д. № 3846/2015 г., с което е било обезсилено допълнително решение от 27.01.2014 г. по гр.д. № 225/2008 г. на Софийски районен съд в частта, с която са прогласени за недействителни на основание чл. 76 ЗН договор за продажба, сключен с нотариален акт № ..... г. на нот. В. А. и договор за замяна, сключен с нотариален акт № .....г. на същия нотариус и е прекратено производството по делото в тази част. Тезата на жалбоподателката е, че след като е обезсилено първоинстанционното решение в тази част, това означава, че договорът за продажба, сключен с нотариален акт № ..... г. е валиден, породил е вещнопрехвърлително действие и легитимира приобретателката по него Е. П. А. като единствен собственик на допуснатия до делба ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!