Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 278

  София, 25.07.2022 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Трето

  гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети юли, две хиляди двадесет и втора година в състав:

  Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

  Членове: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

  изслуша докладваното от съдията МАРИО ПЪРВАНОВ

  гр. дело №3373/2021 г.

  Постъпила е молба от А. Г., пълномощник на О. Н. З. с искане да бъде изменено определение №393 от 10.05.2022 г. по гр.д. №3373/2021 г., на ВКС, ІII г.о., като присъденото адвокатско възнаграждение от 1984.88 лв. бъде в полза на „Адвокатско дружество Й. и Е.“, с което е сключен договорът за правна помощ, а не в негова полза.

  Молбата е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е основателна.

  С посоченото определение не е допуснато касационно обжалване на решение №261685 от 09.12.2020 г. по гр. дело №11265/2019 г. на Софийския градски съд и „Консорциум Титан София Център 1” ДЗЗД, [населено място], е осъден да заплати на адвокат А. Г. от САК 1984.88 лв. – адвокатско възнаграждение на основание чл.38, ал.1, т.2 от Закона за адвокатурата.

  Съгласно разпоредбата на чл. 71, ал. 1 ЗА страната може упълномощи адвокатско дружество да я представлява пред съда, което дружество от своя страна има право да преупълномощи един или няколко съдружници за извършване на процесуално представителство по конкретното дело. В този случай адвокатското възнаграждение се дължи на адвокатското дружество, като отношенията между адвокатското дружество и адвоката, осъществил процесуално представителство на клиента, са без значение за присъждането на разноските по делото, включително на адвокатското възнаграждение по реда на чл. 38 ЗА. Оказването на безплатна адвокатска помощ и съдействие в някоя от хипотезите на чл. 38, ал. 1 ЗА може да се извърши, както от конкретен адвокат, упълномощен от клиента, така и от адвокатско дружество, което е упълномощено от клиента съгласно чл. 71, ал. 1 ЗА. В зависимост от това кое лице е упълномощено от страната – адвокат или адвокатско дружество присъждането на адвокатско възнаграждение по реда на чл. 38, ал. 2 ЗА следва да се извърши съответно на адвоката или на адвокатското дружество. В настоящия случай О. Н. З. е упълномощил „Адвокатско дружество Й. и Е.“ да го представлява пред съда.

  Ето защо молбата е основателна.

  Предвид изложеното, Върховният касационен съд, състав на ІII г.о.

  О П Р Е Д Е Л И :

  ИЗМЕНЯ определение №393 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари