Определение №278/04.05.2022 по дело №1233/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Може ли да се обяви за относително недействителна на основание чл. 646, ал. 2, т. 2 ТЗ, учредена в предвидените в тази норма срокове, договорна ипотека по отношение на обезпечени с нея вземания, възникнали до учредяването й, ако ипотеката обезпечава вземания, възникнали преди и след учредяването й, са обусловили изводите на въззивния съд за неоснователност на предявената претенция?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на двадесет и втори март, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№1233 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Корпоративна търговска банка“ АД /н/ /КТБ АД /н/ срещу решение №10044 от 14.01.2021 г. по т.д.№1721//2020 г. на САС. С обжалваното решение е потвърдено решение №2076 от 20.11.19 г. по т.д.№2688//2018 г. на СГС, с което е отхвърлен предявеният от „КТБ“ АД /н/ срещу „Сана спейс хотел Хисаря“ АД /н/ и „Ливия спа“ ЕООД, иск по чл. 646, ал. 2, т. 2 ТЗ за обявяване на относително недействителен по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Сана спейс хотел Хисаря“АД на договор от 18.02.2016 г. за учредяване в полза на „Ливия спа“ ЕООД на договорна ипотека върху недвижим имот, представляващ УПИ II-3071, 1052 от кв.98 по ККР на [населено място], ведно с построените в него хотел, трафопост и помпена станция и е разпределена отговорността за разноските.

В жалбата се излагат съображения, че решението е неправилно поради нарушения на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, като в изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК, общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнасяне на въззивния съд по следните въпроси, за които се поддържа, че са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото: 1. Може ли да се приеме, че за период на необезпеченост на едно вземане от „кратък срок“ или „броени дни“ попада в обхвата на изключението по чл. 646, ал. 6, т. 1 ТЗ и в противоречие ли е със законодателната воля, инкорпорирана в същата разпоредба, определяща темпоралния обхват на изключенията по разпоредбата на чл. 646, ал. 2, т. 2 ТЗ. 2. Първоначалната уговорка между страните вземането на кредитора /заемодател/кредитор/ да бъде обезпечено, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Решение по чл. 290 ГПК
    Решение №1/19.04.2022 по дело №2503/2020
    Може ли да се обяви за относително недействителна на основание чл. 646, ал. 2, т. 2 ТЗ, учредена в предвидените в тази норма срокове договорна ипотека по отношение на обезпечени с нея вземания, възникнали до учредяването й, ако ипотеката обезпечава вземания, възникнали преди и след учредяването й?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари