Определение №277/09.04.2021 по дело №622/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпроси

Допустимо ли е с договор дерогирането на предвидения в чл. 469, ал. 1 КЗ принцип , че застраходателното събитие по застраховка „професионалната отговорност на лечебното заведение и медицинския персонал” е настъпването на вредоносния резултат?

Налице ли е противоречие с императивна правна норма - чл. 469 КЗ възприемането, че събитието по застраховка „професионалната отговорност на лечебното заведение и медицинския персонал„ е предявяване на претенцията, и допустимо ли е това, както и при възприемане Cleims –mode модел на застраховане и при липса на ретроактивно покритие на настъпили застрахователни събития преди датата на начало на покритие по застраховката, следва ли да се счита, че застрахователното събитие е единствено предявяването на претенцията за обезвреда?

Отговори

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на шести април две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове:
ЗОЯ АТАНАСОВА, ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

изслуша докладвано от съдията В.Райчева гр.дело №622/ 2021г. по описа на ВКС.

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение от 11.06.20г. на по гр.д.№423/2019г. на АС Велико Търново, с което са уважени искове с правно основание чл.49 ЗЗД, вр.чл.45 ЗЗД и чл.86 ЗЗД, както и с првно основание чл.469 КЗ.

Жалбоподателят- „Застахователно дружество Евроинс” АД, чрез процесуалния си представител поддържа, че с обжалваното решение съдът се е произнесъл по правни въпроси от значение за делото, които са разрешени в противоречие с практиката на ВКС и са от значение за точното приложение на закона и развитие на правото. Поддържа също така, че решението е очевидно неправилно и моли да се допусне касационно обжалване.

Жалбоподателят МБАЛ „Т. Венкова”АД чрез процесуалния си представител поддържа, че с обжалваното решение съдът се е произнесъл по правни въпроси от значение за делото, които са от значение за точното приложение на закона и развитие на правото. Моли да се допусне касационно обжалване.

Ответникът ЗАД „ОЗК Застраховане” АД, чрез процесуалния си представител поддържа, че жалбата на МБАЛ „Т. Венкова”АД е основателна, но не следва да се допуска касационно обжалване по жалбата „Застахователно дружество Евроинс” АД .

Ответникът- К. К. Т., действуваща като малолетна чрез майка и законен представител Ц. Х. Х., както и чрез процесуалния си представител поддържа, че не следва да се ддопуска касационно обжалване по жалбата на МБАЛ „Т. Венкова”АД

С определение от 11.03.2021г. по ч.гр.д.№621/2021г. ВКС е присъединил за съвместно разглеждане частна жалба от ЗАД „ОЗК „Застраховане” АД срещу определение от 07.10.2020г. по гр.д.№423/2019г. на АС В.Търново към настоящето производство.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о., приема за установено следното:

Касационно обжалване на решението на въззивния съд следва да се допусне.

Въззивният съд, като е потвърдил първоинстанционното решение, е осъдил ответника МБАЛ „Д-р Т. Венкова” АД със седалище в [населено място] да заплати на ищцата К. Т., чрез нейната майка и законен представител Ц. Х. , сумата 25 001 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от неколкократно оказване на некачествена и недостатъчна медицинска помощ, причинени болки, и страдания по време, и след проведено лечение вследствие на причинена травма на ръката на 07.05.2017 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на деликта – 07.05.2017 г., до окончателното й изплащане, на основание чл. 49 ЗЗД, във вр. с чл. 45 ЗЗД;

Със същото решение съдът е отхвърлил предявеният обратен иск от МБАЛ „Д-р Т. Венкова” АД срещу третото лице – помагач ЗАД „ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ” АД, със седалище в [населено място] и е осъдил „Застрахователно дружество „ЕВРОИНС” АД, в качеството му на трето лице – помагач, по предявения срещу него обратен иск в условията на евентуалност, да заплати на болницата сумата 25 001 лева, представляваща застрахователно обезщетение, дължимо съобразно сключена застраховка „Професионална отговорност” със застрахователна полица № [№]/ №

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари