Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2022

Определение

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

8

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 276

София, 20.06.2022 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на деветнадесети май две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:Маргарита Соколова

Членове:Светлана Калинова

Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. № 745/2022 г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 вр. чл. 280 ГПК.

С решение № 260160/17.03.2021 г. по гр. д. № 900/2020 г. на Врачанския районен съд е признато за установено по отношение на С. А. С. и П. А. С., че Я. С. С. и П. Г. С. са собственици на основание давностно владение на 9 кв. м., представляващи площ на терена между стара ограда и нова ограда, изградена през месец ноември 2019 г., между поземлен имот с идентификатор ........../УПИ ........... от кв. ........../ и поземлен имот с идентификатор ..........по кадастралната карта на [населено място], съгласно допълнителното заключение на вещото лице инж. Л. А. с вх. № 263115/18.02.2021 г., и ответниците са осъдени да предадат владението на посочената площ на собствениците ѝ; в останалата част за разликата до пълния претендиран размер от 12 кв. м. искът за ревандикация е отхвърлен.

С решение № 103/03.11.2021 г. по в. гр. д. № 202/2021 г. Врачанският окръжен съд е потвърдил първоинстанционното решение в уважената част на иска. Преди това с определение № 208/25.08.2021 г. въззивната жалба, подадена от ответниците по иска, е оставена без разглеждане като процесуално недопустима в частта, с която искът е отхвърлен; определението е влязло в сила като необжалвано.

Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от ответниците по иска с оплаквания за неправилност - основание за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, от надлежна страна, насочена е срещу въззивно решение, което попада в обхвата на касационното обжалване, и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е допустима.

При произнасяне по допускане на касационното обжалване Върховният касационен съд на РБ, състав на І-во г. о., намира следното:

По делото е установено, че с договор за покупко-продажба на недвижим имот от 28.11.2005 г., сключен с [община] по реда на ПМС № ..../1996 г., ищците са придобили правото на собственост върху УПИ ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!