*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 276

гр. София, 24.06.2022 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание през две хиляди и двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

ГАЛИНА ИВАНОВА

като изслуша докладваното Костадинка Недкова ч. т. д. N 1442 по описа за 2021г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на „ОСТ Трейдинг“ ЕООД против определение № 260139/17.03.2021г. по т.д. № 40/2021г. на Апелативен съд - Варна, в частта му, с която е потвърдено определение № 269840 от 12.11.2020г. на Окръжен съд - Варна по т.д. № 1347/2019г за спиране, на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК, на производството по делото до приключване на спора по т.д. № 940/2019г. на Окръжен съд - Варна.

Частният жалбоподател иска отмяна на атакуваното определение в обжалваната част като неправилно. Поддържа, че преюдициалност между делата не е налице, тъй като основанието за разваляне на договора по настоящото дело не касае и няма връзка с действителността на цесията от 27.11.2017г., предмет на т.д. № 940/2019г. на ОС-Варна. Сочи, че конститутивният иск за разваляне на договора за продажба на недвижим имот се основава на твърдение, че купувачът не е изпълнил задължението си да погаси задължения на ищеца към „ОББ“ АД, плащайки цената по сметка на продавача в „ОББ“АД. С оглед на това се твърди, че предмет на спряното дело не е дали т. нар. вземане за цена е в патримониума на ищеца, а дали купувачът е извършил плащане за погасяване на кредитни задължения на продавача в полза на трето лице – банката, поради което няма как да бъде прехвърлено вземане за цена, тъй като такава няма. Дори да се отхвърли иска за нищожност на цесията, задължението, произтичащо по силата на чл.22 ЗЗД остава, защото то не може да бъде прехвърлено с цесия. Твърди се липса на връзка на обусловеност между делата и по друга, необсъдена от въззивния съд причина – не е направено възражение за извършена цесия по спряното дело в отговора на исковата молба, поради което въпросът за цесията не се обхваща от предмета на спряното дело. В него не са въведени чрез инцидентен установителен иск или чрез възражение спорове за нищожност на договора за цесия. Предметът на т.д. № 940/2019 г. на ОС-Варна не ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари