Определение №****/**.**.2021 по дело №****/2020

докладвано от съдия Васил ХристакиевКласификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Отговаря ли поръчителят за последиците на собствената забава, настъпила отделно от забавата на главния длъжник?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

Председател:
Елеонора Чаначева

Членове:
Росица Божилова, Васил Христакиев

разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. № 714 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 280 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ответника М. З. срещу въззивно решение на Софийски апелативен съд в частта му относно присъдената в полза на ищеца „Банка Пиреос България“ АД (заместен след постановяване на въззивното решение от универсалния си правоприемник „Юробанк България“ АД“) законна лихва за времето от подаването на заявление за заповед за незабавно изпълнение върху вземане по договор за поръчителство, сключен във връзка с договор за банков кредит. Изложени са оплаквания за непарвилност на решение с искане за отмяната му в обжалваната част със съответните последици.

Ищецът оспорва жалбата.

По допускането на касационно обжалване по реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

Мотиви

Не е налице основание по чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК. Очевидна неправилност по смисъла на чл. 280, ал. 2 ГПК е налице при установими от самите мотиви на въззивния съдебен акт нарушение или явна необоснованост. Очевидно неправилен е актът, постановен в противоречие със закона до степен, че съответната норма е приложена със смисъл, противоположен на действителното й съдържание, или е приложена несъществуваща или отменена норма, или грубо са нарушени правилата на формалната логика. Извън обхвата на очевидната неправилност остават хипотезите на неправилност поради неточно тълкуване и прилагане на закона, несъобразяване с практиката на Върховния касационен съд или с актове на Конституционния съд и на Съда на ЕС, неправилно установяване на приложимия закон, необсъждане на доказателствата в тяхната съвкупност и логическа връзка, неправилно установяване на фактите – в тези случаи допускането на касационно обжалване зависи от предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК.

В разглеждания случай при липсата на изтъкнати от жалбоподателя конкретни доводи и съобразно посоченото по-горе основание по чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК не е налице.

Не обосновава допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК първият от поставените от жалбоподателя въпроси относно задължението на въззивния съд да разгледа всички възражения и въпроси, поставени от страните. Въпросът не отговаря на общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК, доколкото значението на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Деловодни данни

Вид съдебен акт: Определения за допускане, Определения по чл. 288 ГПК

Отделение/Колегия: Търговска колегия, I-во отделение

Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Пособия
Добавете в Бележника
Forgot Your Password?