Определение №271/19.05.2021 по дело №1751/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпроси

Подлежат ли на доказване твърдени от ищеца и признати от ответника факти и обстоятелства, които са обявени от съда в доклада по делото на основание чл. 146, ал. 1 ГПК, т. 3 и 4 за безспорни и ненуждаещи се от доказване, и по които страните не са спорили в първоинстанционното производство? Възможно ли е въззивният съд да приеме с решението си за спорни определени факти и обстоятелства, ако същите са били надлежно отделени като безспорни и ненуждаещи се от доказване в доклада по делото съгласно чл. 146, ал. 1 ГПК, т. 3 и 4?

Отговори

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на четвърти май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ИРИНА ПЕТРОВА, АННА БАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 1751 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК във връзка с чл. 280 ГПК, ал. 1 и ал. 2.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ответника „Застрахователна компания Лев Инс“ АД чрез процесуален представител юрисконсулт М. В. срещу решение № 763 от 14.04.2020г. по гр. дело № 1077/2019г. на Софийски апелативен съд, Гражданска колегия, 1 състав, с което след частична отмяна на решение № 7360 от 26.11.2018г. по гр. дело № 9850/2017г. на Софийски градски съд, Гражданско отделение, I-17 състав ответникът „Застрахователна компания Лев Инс“ АД е осъден да заплати на В. М. В. следните суми: 28 524,60 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди за опожарения му недвижим имот в [населено място]; 1 790,71 лв., представляваща законна лихва върху тази сума, считано от 20.12.2016г. до 02.08.2017г.; 3 823 лв., представляващи стойността на унищожени движими вещи; 239,99 лв., представляваща законна лихва върху последната сума, считано от 20.12.2016г. до 02.08.2017г.; законната лихва върху главните задължения, считано от 03.08.2017г. до окончателното плащане; 3 802,65 лв. – разноски за първоинстанционното производство; 2 977,50 лв. – разноски за въззивното производство.

Мотиви

Касаторът прави оплакване за неправилност на въззивното решение в обжалваната част поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В изпълнение на императивното изискване на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК в приложено към касационната жалба изложение релевира доводи за допускане на касационно обжалване на въззивния съдебен акт на основание чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 3 и чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК, тъй като съдебният състав се е произнесъл по процесуалноправни и материалноправни въпроси, които са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, както и поради очевидна неправилност на решението на САС:

1. В случай, че с исковата молба ищецът сочи като основание на предявената претенция обуславящ факт, върху който основава искането, с което сезира съда, и който факт не се оспорва от ответника, допустимо ли е съдът да приеме, че такъв факт не е установен, съответно не е установен като достоверен?

2. Дали при приобщаване като доказателство в гражданското производство на постановление на прокурор за извършено разпореждане по водено досъдебно производство то има материална доказателствена сила относно отразените в него обстоятелства, определящи осъществилите се факти, констатирани в хода на разследването от държавни органи, на които това е възложено по силата на длъжността им?

3. Дали в случаите, при които не е възможно по реда на ГПК да бъдат събрани доказателства в условията на непосредственост относно правнозначим факт, допустимо ли е този факт да бъде приет за доказан в гражданския процес чрез официални документи, издадени от държавен орган във връзка с изпълнение на длъжността му и при положение, че няма спор относно неговото настъпване? Необходимо ли е при липса на

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари