Разпореждане №27/24.03.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 27/24.03.2021

  гр. София, 23.03.2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по преписка с вх.№ 2536/22.03.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е касационна жалба с вх. № 78120/21.12.2020 г. срещу Решение № 12278/09.11.2020 г. по в.гр.д. № 1633/2020 г. на Софийски апелативен съд, с подател „Ес Джи и Кънсълтинг“ ЕООД.

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл.280, ал.3 ГПК.

  Срокът за обжалване по чл.283 ГПК тече от 19.11.2020 г., считано от датата, на която е връчен препис от обжалвания съдебен акт.

  Жалбата е подадена в срок - на 21.12.2020 г. /19 и 20.12.2020 г. – неприсъствени дни/.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.284, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 и ал.2 ГПК. Касационната жалба е представена в копие. Щемпел на САС с входящ номер е поставен върху копието на касационната жалба.

  Приподписана е от адв.С. Г..

  Пълномощното по чл.284, ал.3, т.3 ГПК се намира на л.83 от т.д. № 855/2016 г. на ВКС.

  Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3 ГПК.

  Връчени са преписи от жалбата по чл.284, ал.3, т.2 ГПК.

  Не е постъпил отговор.

  Не се дължи държавна такса на осн. чл.694, ал.7 ТЗ.

  Налице са предпоставките за изключване от разпределение на основание чл.22, ал.1, т.1-5 ГПК на следните съдии: с.Т.Върбанова, с.Б.Балевски, с.П.Хорозова /т.д. № 855/2016 г. на ВКС/.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната касационна жалба, не са налице предпоставките за образуване на търговско дело, поради което Председателят на І т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписка с вх. № 2536/22.03.2021 г. на Софийски апелативен съд, който да укаже на жалбоподателя да представи в оригинал касационна жалба с вх. на САС № 78120/21.12.2020 г. или процесуалният представител на жалбоподателя да подпише находящата се по преписката касационна жалба.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА I Т.О.:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари