Решение №27/21.07.2021 по дело №4331/2019

Спорът е допуснат до касация с Определение №220/14.05.2020 по дело №4331/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно възможността третото лице – ползвател на недвижим имот да установи владение върху същия, без да манифестира изрично промяната в намерението си за своене на вещта спрямо наследниците, когато е получил владението със знанието и съгласието на наследодателя преди неговата смърт, както и досежно допустимите доказателства относно промяната в анимуса и знанието на наследниците за установеното владение.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ІІ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на петнадесети март две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретаря Т. Иванова, като разгледа докладваното от съдията Николова гр. д. № 4331 по описа за 2019 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационната жалба на ищеца П. Н. К., чрез адв. Р. Х. от САК, впоследствие представляван в производството от адв. Н. М. от САК, срещу решение № 69 от 19.06.2019 год. по в. гр. д. № 164/2019 год. по описа на Ямболския окръжен съд. С него се отменя като неправилно първоинстанционното решение № 208 от 21.03.2019 год. по гр. д. № 3649/2018 год. на Районен съд – Ямбол в частта, с която е признато за установено по отношение на Н. П. Л., че П. Н. К. е собственик на недвижим имот, находящ се в [населено място],[жк], вх. И, ет. 3, ап. 176 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор № *****, представляващ жилище – апартамент, с площ 61 кв. м., състоящ се от две стаи, кухня, коридор, сервизни помещения и две тераси на изток и запад, при граници: на същия етаж имоти с идентификатори № **** и № *****, под обекта имот № ****, над обекта имот № *****, ведно с прилежащото му избено помещение № 5 с площ 3,07 кв. м., както и 0,524 % ид. части от общите части на сграда № 19 и съответните ид. части от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор № ***, и на основание чл. 537, ал. 2 ГПК се отменя нотариален акт № 179, том I, рег. № 2896, дело № 159 от 04.06.2018 год. на нотариус П. К.. Вместо това Ямболският окръжен съд е постановил решение, с което предявеният от П. Н. К. ревандикационен иск за горния имот се отхвърля в установителната му част.

Касаторът поддържа оплаквания за неправилност на решението поради съществено нарушение на материалния закон и процесуалните правила, което е довело до несправедливо и незаконосъобразно решение – касационни отменителни основания по чл. 281, т. 3 ГПК. Моли за неговата отмяна, като бъде оставено в сила първоинстанционното решение, както и да се уважи предявеният от него иск по чл. 537, ал. 2 ГПК за отмяна на издадения в полза на ответника по отношение на процесния недвижим имот констативен нотариален акт за собственост № 179, том I, рег. № 2896, дело № 159 от 04.06.2018 год. на нотариус П. К.. Претендира разноски.

Ответникът по касационната жалба и по предявените искове – Н. П. Л. е подал писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК, чрез пълномощника си адв. М. Х. от АК – Я., с доводи за неоснователност на въведените от касатора оплаквания за неправилност на въззивното решение. Претендира и направените в настоящото производство разноски за адвокатско възнаграждение, както и прави възражение за прекомерност на поисканите от другата страна разноски.

Касационен въпрос

С определение № 220 от 14.05.2020 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по съображения за липса на съдебна практика по изведените и конкретизирани правни въпроси относно възможността третото лице – ползвател на недвижим имот да установи владение върху същия, без да манифестира изрично промяната в намерението си за своене на вещта спрямо

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари