*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 268

  София, 15.06.2022 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 3445/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от адв. А. Т. като пълномощник на М. С. П. и П. Д. П. срещу въззивно решение № V-34 от 13.04.2021 г. по в.гр.д. № 181/2021 г. на Бургаския окръжен съд. С него е отменено решение № 260674 от 16.11.20-20 г. по гр.д. № 508/2020 г. на Районен съд Бургас и вместо него е постановено друго, с което е допуснато извършване на съдебна делба на недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор .............., с адрес на имота [населено място],[жк], [жилищен адрес] ап. ляв, с предназначение: жилище, апартамент, ведно с принадлежащото избено помещение № 1 и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, между съделителите Д. С. Н., Х. Д. Н., М. С. П. и П. Д. П., при права по 1/2 ид. част в режим на СИО за съпрузите Д. и Х. Н. и 1/2 ид. част в режим на СИО за съпрузите М. и П. П..

  В касационната жалба са изложени доводи за неправилност на въззивното решение поради допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и нарушение на материалния закон. Жалбоподателите поддържат, че въззивният съд не е обсъдил наведените от тях доводи във връзка с тълкуването и прилагането на разпоредбите на чл. 579, ал.1, чл. 580, т.3 и 6 и чл. 576 ГПК, като не е разграничил отделните хипотези на непълноти в реквизитите на нотариалния акт и последиците, които те пораждат. Считат за неправилен изводът на въззивния съд, че когато нотариалният акт е подписан от страната по сделката, но пълното й име не е изписано саморъчно от нея, а от друго лице, допуснатото нарушение не опорочава формата на сделката и не води до нищожност на нотариалното удостоверяване.

  В тази връзка в изложението по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК жалбоподателите поставят процесуалния въпрос относно задължението на съда да се произнесе по всички доводи, изложени от страните във въззивната жалба и в отговора на същата, и съставлява ли непроизнасянето на съда ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари