*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 268

  гр. София, 28.06.2022 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, Първо отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като разгледа докладваното от съдия Христова ч.гр.дело № 1323/2022г. по описа на ВКС, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.282, ал.2 ГПК.

  Образувано е по молба от „Дарзалас Интернешънъл“ ЕООД, [населено място], чрез адв.Георгиева-Т. и адв.Г. за спиране изпълнението на въззивно решение №355 от 27.05.2022г., постановено по в.т.д.№20221001000248 по описа за 2022г. на Апелативен съд-София. С въззивното решение е потвърдено решение №42/21.01.2022г., постановено по т.д. №1966/2021г. по описа на Софийски градски съд. С първоинстанционното решение е осъден на основание чл.233, ал.1 ЗЗД „Дарзалас Интернешънъл“ ЕООД, [населено място] да предаде на „Варна Мол“ ЕАД, [населено място] държането на недвижим имот- сграда с идентификатор 10135.3516.140.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на [населено място], одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008г. на изп.директор на АГКК, с адрес: [населено място], п.к. 9000, [улица]; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3516.140; застроена площ: 8595 кв.м.; брой етажи: 5; предназначение: друг вид обществена сграда, ведно с поземления имот, в който е изградена същата, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3516.140.

  Срещу въззивното решение в 1-месечния преклузивен срок е подадена касационна жалба вх.№13378/15.06.2022г. по описа на АС-София, към която са приложени описаните в чл.284, ал.3 ГПК документи, вкл. изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК и платежен документ за внесена държавна такса.

  Представено е платежно нареждане от 27.06.2022г. за внесено по сметка на ВКС обезпечение в размер от 293 374.50 лева, определено с разпореждане на съда от 16.06.2022г. по реда на чл.282, ал.3 ГПК.

  Настоящият съдебен състав на ВКС намира искането на основание чл.282, ал.2 ГПК за основателно.

  На спиране по реда на чл.282, ал.2 ГПК подлежат осъдителните въззивни решения, които не са влезли в сила, но подлежат на принудително изпълнение съгласно чл.404, т.1, пр.2 ГПК. За да се допусне спиране изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение, е необходимо жалбоподателят да представи надлежно обезпечение, което в настоящата хипотеза е определено по реда на чл.282, ал.3 ГПК в размер на материалния интерес по делото – сбора от наемните вноски за една година или сумата 293 374.50 лева /т.20 от ТР №6/2012г. от 06.11.2013г., т.д. №6/2012г. на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари