Решение №267/02.11.2017 по дело №818/2017


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Мотивирана ли е заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, когато в нея са посочени задълженията, които служителят не е изпълнявал, без да са изброени конкретните липсващи качества за ефективно изпълнение на работата и законно ли е прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата, когато сочените в заповедта за уволнение факти съставляват дисциплинарно нарушение?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на пети октомври две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател:
СВЕТЛА ЦАЧЕВА

Членове:
АЛБЕНА БОНЕВА, БОЯН ЦОНЕВ

при секретаря Стефка Тодорова, изслуша докладваното от съдията Цачева гр.д. № 818 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

С определение № 707 от 13.06.2017 г. е допуснато касационно обжалване на решение от 01.08.2016 г. по гр.д. № 6004/2016 г. на Софийски градски съд, III-В състав, с което е уважен иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, предявен от В. А. Б. срещу Н. ц. по з. и п. б. за признаване за незаконно на уволнение, извършено със заповед № 316/31.08.2015 г. на директора на Н. ц. по з. и п. б..

Касационен въпрос

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал.1, т. 1 ГПК по материалноправните въпроси по приложението на чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ: мотивирана ли е заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, когато в нея са посочени задълженията, които служителят не е изпълнявал, без да са изброени конкретните липсващи качества за ефективно изпълнение на работата и законно ли е прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества за ефективно изпълнение на работата, когато сочените в заповедта за уволнение факти съставляват дисциплинарно нарушение.

Мотиви

Съгласно установената практика на Върховния касационен съд, качествата на работника за ефективно изпълнение на работата се проявяват както чрез неговите действия и бездействия, така и чрез постигнатите трудови резултати. Съдът формира преценката си дали работникът е притежавал необходимите качества за изпълнение на работата чрез проверка на фактите, сочени от работодателя в заповедта за уволнение – с какви възложени му задължения работникът не се е справял и какви са допуснатите пропуски. Именно поради това, заповедта за уволнение на основание чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ е мотивирана както когато в нея са посочени конкретните липсващи качества за ефективно изпълнение на работата, така и когато са описани трудовите задължения, които работникът не е в състояние да изпълнява задоволително. В този смисъл решение № 165 от 06.07.2011 г. по гр. д. № 1611/2009 г., IV г.о.; решение № 202 от 19.06.2012 г. по гр. д. № 804/2011 г., IV г.о.; решение № 318 от 11.11.2014 г. по гр. д. № 1201/2014 г., IV г.о.; решение № 81 от 08.05.2012 г. по гр. д. № 1363/2010 г., IV г.о. ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК.

Неизпълнението или неефективното изпълнение на възложената работа могат да се дължат както на липсата на качества за изпълнение на работата - на обективната невъзможност да бъде изпълнявана ефективно, така и на виновно поведение на работника. Преценката за причините, довели до неизпълнение на работата е на работодателя, който определя на какво основание да прекрати трудовия договор. Съдът преценява дали неизпълнението на трудовите задължения е виновно или в резултат на обективна невъзможност само по довод на работника – когато в рамките на спора за законността на дисциплинарно уволнение, работникът оспорва наличието на виновно поведение или когато при спор за законност на уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, работникът твърди, че е действал съзнателно - че пропуските в работата му са резултат на негово виновно поведение, а не на липса на качества за ефективно изпълнение на възложената му работа.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари