Решение №26/12.05.2021 по дело №16/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 26

  гр. София, 12.05.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ, второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на петнадесети февруари през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ЗАХАРОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ТРИФОНОВА

  ПЕТЯ КОЛЕВА

  при секретар ..………...…… ИЛИЯНА РАНГЕЛОВА …...…......…… и с участието на прокурор ……………….. ПЕТЪР ДОЛАПЧИЕВ ………….……........……… разгледа докладваното от съдия ЗАХАРОВА наказателно дело № 16/2021 г. по описа на ВКС, второ наказателно отделение, като за да се произнесе, взе предвид следното:

  Настоящото производство пред ВКС е образувано на основание чл. 422, ал. 1, т. 5 от НПК по искане на главния прокурор на Република България за възобновяване на НЧД № 871/2020 г. по описа на Варненския окръжен съд (ВОС), отмяна на постановеното по него определение № 626 от 16.09.2020 г. и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

  В искането на главния прокурор са релевирани мотивирани твърдения за допуснати от ВОС при постановяване на цитираното определение нарушения на материалния закон и на процесуалните правила по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК, представляващи основание за възобновяване на делото. Инвокирани са възражения, че съдебният акт е постановен в нарушение на чл. 14 от НПК и чл. 25 вр. чл. 23 от НК, тъй като не било извършено пълно и цялостно групиране на наложените на осъдения наказания и неправилно бил определен първоначалният режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода. В тази насока са изложени съображения, че съдът е извършил частично групиране на наказанията, като в решението си е включил само четири от осъжданията: по НОХД № 425/2019 г., НОХД № 161/2020 г. и двете по описа на РС – Девня, НОХД № 434/2020 г. и НОХД № 834/2020 г. по описа на ОС – Варна, като не е наложил общо наказание по тях, въпреки че е разполагал с данни за всички осъждания на Н..

  В съдебно заседание представителят на ВКП поддържа искането на главния прокурор по изложените в него подробни съображения.

  Осъденото лице М. Р. Н., редовно призован, не се явява. Неговият служебно назначен защитник адв. В. Д. счита, че искането за възобновяване е основателно и моли да бъде уважено.

  Върховният касационен съд, второ наказателно отделение, след като обсъди доводите на страните и извърши проверка за наличие на основанията за възобновяване на делото, намери за установено следното:

  Искането на главния прокурор за възобновяване на наказателното дело е допустимо – подадено от процесуално легитимирана страна по чл. 420, ал. 1, пр. 2 от НПК, срещу акт, подлежащ на възобновяване съгласно чл. 419, ал. 1 от НПК.

  Разгледано по същество, искането е основателно.

  С предложение на прокурор при ОП – гр. Варна ВОС е бил сезиран по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК да определи по отношение на осъдения М. Р. Н. общо наказание по пет наказателни дела – НОХД № 834/2020 г. на ВОС, НОХД № 161/2020 г. на Районен съд – Девня (ДРС), НОХД № 434/2020 г. на ВОС, НОХД № 425/2019 г. на ДРС и по НОХД № 19/2020 г. на ДРС.

  С определение № 626 от 16.09.2020 г. по НЧД № 871/2020 г. на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК окръжният съд е кумулирал наказанията по НОХД № 425/2019 г. на ДРС, НОХД № 434/2020 г. на ВОС, НОХД № 161/2020 г. на ДРС и НОХД № 834/2020 г. на ВОС, наложил е на осъдения Н. общо наказание, а именно най-тежкото от определените с отделните присъди – една година и два месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим, и го е увеличил на основание чл. 24 от НК с шест месеца.

  Отразените данни в приложената на л. 25 – л. 31 от НЧД № 871/2020 г. по описа на ВОС справка за съдимост на осъдения Н. сочат, че той е бил осъждан общо с 8 броя влезли в сила съдебни актове:

  - със споразумение по НОХД № 179/2019 г. на РС

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари