Определение №259/18.05.2021 по дело №1743/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №259

  гр. София,18.05.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание на единадесети май, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№1743 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Агро плам 88“ ЕООД срещу решение №91 от 13.04.2020 г. по в.т.д.№644/2019 г. на АС Варна. С обжалваното решение е потвърдено решение №68 от 15.05.2019 г. по т.д.№228/2018 г. на ОС Добрич, с което е отхвърлен предявеният от „Агро плам 88“ ЕООД срещу „Стойчеви 57-62“ ООД иск по чл.92 от ЗЗД за сумата от 27 350 лв., договорна неустойка по договор от 08.01.2018 г.

  В жалбата се излагат съображения за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствените правила, като в изложение по чл.284, ал.3, т.1 от ГПК общото основание за допускане на касационно обжалване е обосновано с произнасяне на въззивния съд по следните въпроси, за които се поддържат селективните основания по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 от ГПК: 1. Възможно ли е кредиторът да бъде принуден да приеме нещо различно от договореното, след като е безспорно установено, че престираното от длъжника по договора е непригодно за задоволяване на нуждата, поради която е сключен договорът - така, както разпореждат инстанциите. 2. Представлява ли виновно поведение доставянето на оферираната с една оферта стока, разминаваща се с тази оферта по технически възможности на изделието. 3. Когато на кредитора се предлага да приеме нещо различно от договореното, поради доставката на стока, различна от договорената и той прекрати договора, дължима ли е неустойка за разваляне, когато е визирана в самия договор.

  Ответникът по касация „Стойчеви 57-62“ ООД заявява становище за липса на основания за допускане на касационно обжалване, евентуално за неоснователност на жалбата, като претендира присъждане на разноски.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като прецени наведените доводи, намира следното:

  Касационната жалба е допустима – подадена е от надлежна страна, в предвидения от закона срок, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

  За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел, че основният спорен въпрос по делото е доставена ли е договорената вещ от ответника на ищеца. Анализирайки подробно становищата на страните, показанията на разпитаните свидетели и заключението на вещото лице по допуснатата СТЕ, съдът е намерил за неоснователни твърденията на ищеца, че му е предлагано да закупи друга машина с различни технически характеристики, да анексира договора и да се предвиди по-дълъг срок за изпълнение, т.е. да приеме нещо различно от договореното за изпълнение. Достигнал е до извод, че ответникът е доставил на ищеца вещта Пръскачка MGM 3 000N – 18, предмет на процесния договор /видно от международна товарителница от 05.06.18 г., пакетен лист №2400084/05.06.2018г. и фактура №21180070/05.06.2018 г. получената техника е именно договорената такава - MGM 3000N -18/, като същата е била с техническите характеристики, договорени от страните /в договора и в приложение 1 към него/, още повече, че единствено изпратената от ответника до ищеца оферта, е получена след подписването на договора, а и липсва клауза от договора, препращаща към нея. Изложил е съображения, че липсва и надлежно уведомяване на продавача за недостатъци на вещта, съгласно изискването на чл.1 ал.7 от договора, а при липсата на такова незабавно уведомяване страните са се договорили, съобразно чл.324 от ТЗ, че вещта се смята за одобрена, освен за скрити недостатъци. В този смисъл и тъй като независимото разгъване на крайните секции на щангите на процесната вещ, няма характеристиката на „скрит недостатък”, а и липсва писмена покана за изпълнение по смисъла на чл.10 ал.3 от договора, не може да бъде направен извод за виновно неизпълнение на задълженията на продавача по доставка на договорената вещ, поради което и липсва основание за разваляне на договора от страна на ищеца и ангажиране на отговорността на продавача за заплащане на неустойка по чл.10 ал.3 от процесния договор.

  Настоящият състав намира, че касационно обжалване не може да бъде допуснато.

  С формулираните от касатора въпроси,

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари