Определение №259/22.04.2021 по дело №1401/2020

  7

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 259

  гр.София, 22.04.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на десети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

  ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

  ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 1401 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производство по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Н., Д., Б., Д. и Е. В. Б., представлявани от тяхната майка и законен представител В. Б., срещу решение № 135/14.04.2020 г. по в. т. д. № 75/2020 г. на Апелативен съд П., с което е потвърдено решение № 151/04.11.2019 г. по т. д. № 77/2019 г. на Окръжен съд Пазарджик за отхвърляне на предявените от касаторите срещу Гаранционен фонд частични искове да им заплати сума в размер на по 26 000 лв. – обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат настъпила при ПТП смърт на техния брат В. В. Б., ведно със законната лихва.

  В подадената жалба се сочат касационни основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Твърди се, че обжалваното решение е неправилно постановено поради необоснованост и нарушение на материалния закон – чл. 52 ЗЗД. В изложението на основания за касационно обжалване се обосновава приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 ГПК поради отклонение от задължителна практика на ВКС, обективирана в ТР № 1/21.06.2018 г. по т. д. № 1/2016 г. на ОСНГТК на ВКС, ТР № 1/04.01.2001 г. по т. д. № 1/2001 г. на ОСГК на ВКС, както и казуална практика, намерила израз в решение № 212/2012 г. по т. д. № 1106/2010 г. на II ТО, решение № 24/28.01.2010 г. по гр. д. № 4744/2008 г. на II ГО, решение № 188/13.05.2014 г. по гр. д. № 5563/2013 г. на IV ГО. Формулират се въпроси, които според касаторите са включени в предмета на делото и са обусловили мотивите на въззивната инстанция. Въпросите са следните :

  1. „Следва ли въззивният съд да обсъди всички доказателства по делото и защитни позиции на страните като изложи мотиви в тази връзка? Следва ли съдебното решение да бъде постановено въз основа на всички събрани по делото доказателства и след тяхната съвкупна преценка, а когато някое доказателство се приема за недостоверно, съдът следва ли да изложи мотиви в тази насока?“

  2. „Спадат ли внуците към кръга на лицата, имащи право на обезщетение за неимуществени вреди при смърт на близък, причинена от деликт, в случай, че е налице особена близост между ищците и починалия?“

  3. „Следва ли съдебното решение да бъде постановено въз основа на всички събрани по делото доказателства и след тяхната съвкупна преценка, а когато някое доказателство се приема за недостоверно съдът следва ли да изложи мотиви за това?“

  4. „При изследване на въпроса дали ищецът попада в кръга лица, имащи право на обезщетение съгласно ТР № 1/2018 г. по т. д. № 1/2016 г. на ОСНГТК на ВКС, допустимо ли е съдът да изхожда изцяло от общите принципни положения в отношенията между внуци и баби и дядовци, братя и сестри, без да отчете спецификата на процесния случай?“

  5. „Допустимо ли е да не се определи като трайна и дълбоко емоционална връзката между братя и сестри при положение, че братът е полагал изключителни грижи поради многолюдността на семейството и честата и прекомерна ангажираност на родителите?“

  При изложените доводи в касационната жалба е формирано искане за постановяване на акт, с който атакуваното решение да бъде допуснато до касационен контрол и отменено като предявените частични искове бъдат уважени. Претендира се присъждане на разноски и възнаграждение по реда на чл. 38, ал. 1, т. 2 от Закона за адвокатурата.

  От ответника по касация Гаранционен фонд е подаден отговор, с който касационната жалба се оспорва като неоснователна. Заявено е становище за липса на основания въззивното решение да бъде допуснато до касационен контрол, тъй като формираните в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК въпроси не са обуславящи изхода на спора и са некоректно поставени. Някои от тях всъщност касаят проверка законосъобразността на решението, постановено от Апелативен съд П.. Формулирано е искане за недопускане на жалбата до касация, евентуално оставянето й

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари