Определение №258/08.04.2022 по дело №2461/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Деликтна или договорна е отговорността на изпълнител по договор между него и етажна съсобственост за ремонт на обща част на сградата, когато в резултат на непълно или неточно изпълнение на договора, бъде увреден самостоятелен обект, притежание на отделен етажен съсобственик – ищец по делото?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на десети февруари две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
АЛБЕНА БОНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН ЦОНЕВ, МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдия А. Бонева гр. дело № 2461 по описа за 2021 г. взе предвид следното

История на спора

Производството по делото е образувано по касационна жалба, подадена от Р. М. С., чрез адвокат К. А., срещу въззивно решение № 329/16.02.2021 г., постановено от Варненския окръжен съд по въззивно гр.д. № 2602  /  2020 г.

Касаторът излага оплаквания за неправилност поради допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост, довели до противоречие с материалния закон.

Насрещната страна, чрез адв. Г. М., отговаря, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване, както и, че касационното жалба е неоснователна.

Д. И. М., чрез адвокат Г. М., е подала касационна жалба срещу допълнително решение № 1428/01.09.2021 г., постановено от Варненския окръжен съд по въззивно гр.д. № 2602/2020 г. Излага доводи за неправилност поради необоснованост и противоречие с материални закон.

Насрещната страна по тази жалба Р. С., чрез адв. А., отговаря че касационната жалба против допълнителното решение е недопустима, но по същество излага съображения, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване, а също и по съществото на материалния спор.

Мотиви

Съставът на Върховния касационен съд намира, че касационните жалби са допустими. Подадени са в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирани страни, срещу подлежащи на обжалване съдебни актове, и отговарят на изискванията по чл. 284 ГПК, ал. 1 и 2.

Приложени са и изложения по чл. 280, ал. 1 ГПК, с което са изпълнени и условията на чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК.

По заявените основания за допускане на касационното обжалване съставът на Върховния касационен съд, четвърто гражданско отделение, намира следното:

Д. И. М. е предявила против Р. М. С. обективно съединени искове при условията на евентуалност за заплащане на сумата от 5 296,69 лв., обезщетение за вреди в имота й, резултат от деликт, евентуално настъпили поради неточно изпълнение на договор.

Първостепенният Варненски районен съд отхвърлил първия от евентуално съединените искове – по чл. 45 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 по тълк. д. № 1/2013
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1/2001 от 17.07.2001 г. по тълк. д. № 1/2001
  1. Подлежат ли на касационно обжалване въззивните решения на окръжните съдилища по иск за парично вземане с цена на иска под 1000 лева, ако искът е предявен като частичен? 2. Подлежат ли на касационно обжалване решенията на апелативните съдилища, с които се отказва вписване на обстоятелства в съдебен регистър? 3.…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №5/2017 от 21.11.2019 по тълк. д. №5/2017
  При връщане на дадено при начална липса на основание в хипотезата на чл. 55, ал. 1, предл. първо ЗЗД, от кой момент се дължи обезщетението за забава?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 6 от 15.07.2014 г. по тълк. д. № 6/2013 г.
  1. Отрицателните фактически твърдения на страните в производството по граждански дела подлежат ли на доказване, по какъв начин, как се разпределя доказателствената тежест? 2. При предявен иск по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ вр. чл. 225, ал. 1 КТ работникът или работодателят носи доказателствената тежест да установи факта,…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №12/11.03.2021 по дело №1403/2020
  В разглеждания случай с исковата молба се търси защита на вещно право. За тези видове дела, освен общите изисквания за редовност, установени с чл. 127 ГПК и чл. 128 ГПК, приложимо е и изискването за вписване съобразно чл. 114, ал. 1, б. в ЗС с произтичащата от това необходимост исковата…
 • Решение
  Решение № 326 от 07.11.2014 г. по гр. д. № 4010/2013 г.
  Допустимо ли е управителят на етажна собственост, регистрирана по ЗУЕС, да предявява иск в качеството си на физическо или юридическо лице, без да се легитимира като представител на етажната собственост; при положение, че иска не се предявява от лицето (физическо или юридическо) в качеството му на представител на етажната собственост,…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари