*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 258

  [населено място], 16.06.2022

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в закрито заседание на шестнадесети юни през две хиляди двадесет и втора година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА

  ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

  като разгледа докладваното от съдия Цолова ч.т.д.№1322/2022,.,за да се произнесе,взе предвид следното:

  Производството е по чл.282 ал.2 от ГПК.

  Образувано е по молба вх.№5344/15.06.22г. на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“АД, подадена чрез юрисконсулт Б. М., с искане за спиране изпълнението на въззивно решение №148 от 10.06.2022г. по т.д. №116/2022,. по описа на Окръжен съд Стара Загора в частта,с която е потвърдено решение №260011/18.02.2022г. по гр.д.№907/2021 г. по описа на Районен съд Казанлък в частта, с която дружеството е осъдено да заплати на А. Т. А. на основание чл.432 ал.1 КЗ сума в размер на 25 000 лв. /частично от 30 000 лв./ , представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от ПТП , настъпило на 07.12.2018г., както и сумата 1859,66 лв. – обезщетение за имуществени вреди, причинени му от същото ПТП и представляващи разходи за лечение, ведно със законната лихва, считано от 06.12.2020г. до окончателното изплащане на сумите.

  Върховният касационен съд,Търговска колегия, състав на Второ отделение намира молбата за процесуално допустима,а по същество – основателна, предвид следните обстоятелства:

  Въззивното решение е обжалвано молителя „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“АД с касационна жалба, депозирана под вх.№5243/15.06.22г. Касационната жалба е подадена от упълномощен представител на дружеството, в рамките на преклузивния срок по чл.283 ГПК с приложено към нея писмено изложение по чл.284 ал.3 т.1 от ГПК и вносна бележка за платена държавна такса.По делото е представен платежен документ, с който молителят е наредил да бъде преведено по сметката за обезпечения на ВКС обезпечение в размер на присъдената с решението на Въззивната инстанция сума, ведно с изтеклата лихва – 29 076,72 лв. Изготвена е от счетоводството на ВКС на РБ служебна справка от 16.06.2022г., приложена по делото, удостоверяваща постъпване на 15.06.2022г. на сумата по сметката на съда.

  При тези данни настоящият съдебен състав намира, че са налице предпоставките на чл.282 ал.2 ГПК за спиране изпълнението на въззивното решение, поради което подадената молба следва да бъде уважена.

  Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  СПИРА изпълнението на въззивно решение №148 от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари