*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Приложима ли е разпоредбата на чл. 17, ал. 2 ЗЗД по отношение на трети добросъвестни лица, придобили недвижим имот от приобретател по привидна сделка в хипотезата на абсолютна симулация по смисъла на чл. 26, ал. 2, предл. пето ЗЗД, преди вписване на исковата молба за установяване на привидността, или разпоредбата на чл. 17, ал. 2 ЗЗД е приложимо само в хипотезите на относителна симулация?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на дванадесети април две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

Членове:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

като разгледа докладваното от съдията Атанасова гр.дело № ****** по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК и сл.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от П. С. К., срещу решение № 104 от 28.07.2021 г. по в.гр.д.№ 368/2021 г. на Окръжен съд-Пазарджик, с което е потвърдено решение № 260033 от 17.02.2021 г. по гр.д.№ 387/2019 г. на Районен съд-Велинград, с което е отхвърлен предявеният от П. С. К. срещу В. М. Ш., по реда на чл. 124 ГПК, положителен установителен иск за признаване за установено в отношенията между страните по делото, че П. С. К. е собственик на следния недвижим имот, находящ се в [населено място], Община – Р., местност „С.“: 1/2 идеална част от ИМОТ № .....по КВС на [населено място], с площ от 5,662 дка, десета категория, при граници: имот № .....- нива на насл. на Б. Я. Л., имот № .....- напоителен канал на МЗХ, имот № ......- пасище, мера на Община-Р. и имот № .....- местен път на Община-Р., който имот е идентичен с парцел ....- .....по бившия парцеларен план на бивш стопански двор на [населено място], общ. Р., при граници и съседи на имота по нотариален акт: черен полски път, свободна земеделска земя, обслужващ път от стопанския двор на града и парцел ...... /тридесет и втори/ - земя за земеделско ползване, и от построената в западната част на имота СТОПАНСКА СГРАДА - овчарник, със застроена площ от 720 кв. м. Твърди се неправилност на решението, поради постановяването му при съществени процесуални нарушения (неразглеждане на направени от ищцата във въззивната жалба възражения за нищожност на договори, от които черпят права праводатели на ответницата, необсъждане на направено от третото лице-помагач А. Б. извънсъдебно признание за привидност на сключените от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари