Определение №257/05.04.2022 по дело №3765/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  12

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 257

  гр.София, 05.04.2022 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на седемнадесети март две хиляди двадесет и втора година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Томов

  ЧЛЕНОВЕ: Драгомир Драгнев

  Геновева Николаева

  като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. № 3765 по описа за 2021 г. приема следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Ромеда Билд“ ЕООД против въззивно решение № 260076 от 02.06.2021 г., постановено по в. гр. д. № 121 по описа за 2021 г. на Апелативен съд - Пловдив. С обжалваното решение е потвърдено решение № 260083 от 06.11.2020 г., постановено по гр. дело № 555/2017 г. по описа на Окръжен съд - Пазарджик, с което са отхвърлени като неоснователни предявените от „Ромеда Билд“ ЕООД срещу Националната агенция по приходите и Върховния административен съд искове с правно основание чл. 4, §3 от Договора за ЕС и чл. 86 от ЗЗД за солидарно осъждане на ответниците да заплатят 196 727, 24 лв. обезщетение за имуществени вреди и 82 513,56 лв. законна лихва върху главницата. Претендираните вреди според дружеството произтичат от нарушение на правото на ЕС, изразяващо се в неприлагане на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28.11.2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, практиката на Съда на Европейските общности и неотправяне на преюдициално запитване от страна на Върховния административен съд.

  Касаторът твърди, че обжалваното решение е неправилно поради необоснованост и противоречие на материалния закон и съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Като основания за допускане на касационното обжалване сочи т. 1, т. 2 и т. 3 на чл. 280, ал. 1 от ГПК по следните въпроси:

  1. Относно задължението на съда да определи правилно предмета на спора и обстоятелствата, които подлежат на изясняване, като обсъди всички доказателства по делото и доводите на страните.

  2. При кои предпоставки държавата отговаря за вреди от нарушаване на правото на Европейския съюз?

  3. Може ли съдът, сезиран с иск за присъждане на обезщетение за извършено нарушение на правото на ЕС, да прави различни фактически констатации от тези на влязлото в сила решение, от което се твърди да са произлезли вредите?

  4. Какви са критериите за определяне на конкретни ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари