Определение №257/17.05.2021 по дело №1834/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 257

  гр. София, 17.05.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти март през две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова т. д. № 1834/2020 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Слънчев бряг“ АД със седалище в к. к. „Слънчев бяг“, обл. Бургас, срещу решение № 51 от 25.06.2020 г., постановено по в. т. д. № 62/2020 г. на Апелативен съд - Бургас. Решението е обжалвано в частта, с която след частична отмяна на решение № 452 от 25.11.2019 г. по т. д. № 582/2018 г. на Окръжен съд - Бургас е отхвърлен предявеният от „Слънчев Бряг“ АД против „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД - - [населено място] иск за заплащане на обезщетение за ползване след прекратен на 01.01.2009 г. наемен договор на водопроводната и канализационна мрежа на к. к. Слънчев бряг - изток за периода от 01.01.2013 г. до 12.11.2013 г. в размер на 632 643.64 лв.

  В касационната жалба се прави искане за отмяна на решението в обжалваната част като неправилно и за присъждане на претендираното с отхвърлената част от иска обезщетение, ведно с направените разноски. Касаторът навежда оплаквания, че изводът на въззивния съд за погасяване по давност на вземането за обезщетение е необоснован и незаконосъобразен, тъй като произтича от погрешното разбиране, че обезщетението се дължи за всеки ден от периода на ползването. Излага доводи, че даденото от въззивния съд разрешение не е съобразено с „времевия измервател на претенцията“, който е едногодишен - дължимо обезщетение за ползване за 2013 г., и с оглед на него течението на давностния срок за реализиране на вземането за обезщетение започва след изтичане на „обезщетителния период“, т. е. след края на съответната година. Поддържа теза, че доколкото в прекратения договор за наем е била уговорена наемна цена за едногодишен период, обезщетението за ползване също е претендирано като годишно, а не подневно, поради което давността следва да се прилага спрямо формираната за съответната година глобална сума на обезщетението, а не спрямо обезщетението за ползване за всеки отделен ден от годината, както неправилно е приел въззивният съд. В жалбата са развити и оплаквания, че при постановяване на решението не е съобразена силата на пресъдено нещо, формирана с решения по вече приключили дела между страните с идентичен предмет за предходни периоди от време, по въпросите „как се брои времево обезщетението и каква е давността му“.

  С жалбата е представено изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, в което допускането на касационно обжалване се поддържа на основанията по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК.

  В срока по чл.287, ал.1 ГПК е подаден отговор от ответника по касация „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД със седалище в [населено място], който изразява становище за недопускане на обжалваното решение до касационен контрол и за неоснователност на касационната жалба.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :

  Касационната жалба е допустима - подадена е от надлежна страна в срока по чл.283 ГПК срещу решение на въззивен съд, което подлежи на касационно обжалване при предпоставките на чл.280, ал.1 и ал.2 ГПК.

  За да отмени частично решението на първоинстанционния съд и да отхвърли предявения от „Слънчев бряг“ АД против „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД иск с правно основание чл.236, ал.2 ЗЗД за сумата 632 643.64 лв., претендирана като обезщетение за ползване след прекратен на 01.01.2009 г. договор за наем на водопроводната и канализационна мрежа на к. к. Слънчев бряг - изток за периода от 01.01.2013 г. до 12.11.2013 г., Апелативен съд - Бургас е приел, че за посочения период вземането на ищеца е погасено по давност.

  От фактическа страна по делото не е имало спор, че по силата на сключен договор за наем от 08.03.2005 г. ответникът „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД е ползвал като наемател водопроводната и канализационна мрежа на територията на к. к. Слънчев бряг - изток; В договора

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари