Определение №255/02.04.2021 по дело №3233/2020

Спорът е разрешен с Решение №60198/11.03.2022 по дело №3233/2020


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, IV-то отделение
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след изменението на закона за енергетиката в сила от 17.07.2012 г., но при действието само на разпоредбите на чл.48-51 от ПИКЕЕ в сила от 16.11.2013 г.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 09 февруари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЗОЯ АТАНАСОВА, ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова гр. дело № 3233 по описа за 2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по подадена касационна жалба от ответника „Енерго - Про Продажби“ АД, чрез адв. Н. Б. срещу решение № 260171/22.07.2020 г. по в.гр.дело № 266  /  2020 г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 5043/20.11.2019 г. по гр.дело № 10609  /  2019 г. на Варненския районен съд и е осъден „Енерго-Про Продажби” АД да заплати на Б. К. П. сумата 600 лв. разноски по делото за въззивната инстанция.

Поддържаните основания за неправилност на решението са нарушение на материалния закон, съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост. Искането е да се допусне касационно обжалване по поставените въпроси в изложението, да се отмени въззивното решение и вместо него се постанови друго, с което предявеният иск се отхвърли.

В изложението са формулирани въпросите: 1. Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след изменението на закона за енергетиката в сила от 17.07.2012 г., но при действието само на разпоредбите на чл.48-51 от ПИКЕЕ в сила от 16.11.2013 г., решен в противоречие с практиката на ВКС, 2. При преценка на приет по делото писмен документ, изготвен в установената форма и по установения ред от длъжностно лице действало в кръга на правомощията му, съгласно издадено от държавен орган разрешение за упражняване на конкретна дейност, може ли съдът да не се съобрази с обективираните в документа констатации и да не ги обсъди в решението си, когато не е проведена процедура по чл.193 ГПК и страна в процеса е ползвала документа, решен в противоречие с практиката на ВКС.

Ответницата по касационната жалба Б. К. П., чрез адв.К. Т. в писмен отговор е изразила мотивирано становище за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №150/26.06.2019 по дело №4160/2018
  Съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ от 2013г. с решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385 от 2016г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №21/01.03.2017 по дело №50417/2016
  Има ли законово основание преди новите Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/ от 2013 г. операторът на електропреносната или разпределителна мрежа да извършва преизчисляване на сметките на потребителите за минал период, ако не е установена намеса в СТИ, а се касае до неточно изчисление от страна на оператора,…
 • Решение
  Решение № 97 от 28.07.2015 г. по т. д. № 877/2014 г.
  Относно наличието на правна възможност доставчикът на електрическа енергия да извърши едностранна корекция на сметките на своите абонати за минал период поради установено неправомерно въздействие върху средството за търговско измерване, при съобразяване на възможното реално енергийно потребление като критерий.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №115/20.05.2015 по дело №4907/2014
  След измененията на разпоредбите на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ и чл. 98а, ал. 2, т. 6 ЗЕ (нова) – ДВ, бр. 54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г., съществува ли законово основание за доставчика на електрическа енергия да коригира сметките на потребителите за доставена електроенергия за минал…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 19 от 21.02.2014 г. по търг. д. № 2014/2013 г.
  Относно правната възможност на доставчика на ел.енергия да извърши последваща промяна в сметките на своите абонати в насока заплащане на цената на консумираната ел.енергия в съответния обект, в случаите на установена пълна липса на средството за техническо измерване /СТИ/, поради отстраняването му, което е довело до липса на отчетен разход…
 • Решение
  Решение № 228 от 10.09.2012 г. по гр. д. № 311/2011 г.
  За възможността консумацията на неотчетена електроенергия да бъде установена не по съответния административноправен ред, а и с други допустими по ГПК доказателствени средства и по материалноправния въпрос за определянето на количеството консумирана неотчетена електроенергия според възможностите за установяване на действителния размер.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №487/29.11.2012 по дело №1750/2011
  За правото на електроразпределителното дружество на едностранна корекция в сметките на потребителите за изминал период от време.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №124/18.06.2019 по дело №2991/2018
  Дали е налице правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след изменението на Закона за енергетиката, в сила от 17.7.2012 г. и при действието само на чл. 48 ПИКЕЕ, чл. 49 ПИКЕЕ, чл. 50 ПИКЕЕ, чл.…

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №60198/11.03.2022 по дело №3233/2020
  Налице ли е правно основание за корекция на сметката на потребителя при констатирано неизмерване, неточно или неправилно измерване на потребената от него електрическа енергия след именението на закона за енергетиката в сила от 17.07.2012 г., но при действието само на разпоредбите на чл.48-51 от ПИКЕЕ в сила от 16.11.2013 г.?

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари