Определение №255/14.05.2021 по дело №1645/2020

Спорът е разрешен с Решение №60165/22.12.2021 по дело №1645/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос
Намира ли приложение изискването на чл. 177 ТЗ за упражняване на правата на акционерите върху съсобствени акции заедно, чрез определяне на общ пълномощник по отношение на правото на участие в ОСА и в гласуването на въпросите по дневния ред?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на 14 април, две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №1645/20 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 от ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на „Свинекомплекс Зимен”АД ЕИК[ЕИК], срещу решение № 133 от 12.12.2019 г. по в.т.д. № 292/2019 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е след отмяна на решение № 280 от 27.06.2019 г. по т.д. № 298/2017г. на Окръжен съд – Бургас, въззивният съд се е произнесъл , като на основание чл.74 ТЗ е отменил решенията на общото събрание на акционерите/ОСА/ на „Свинекомплекс Зимен”АД, проведено на 15.06.2017 г., по иск на Б. Б. Н., П. Б. Н. и Б. Б. Н., представлявани от законния си представител А. П. Д. , носители на права върху акции в ответното дружество, като част от наследството получено след смъртта на техния наследодател –Б. Г. Н.-поч. на 14.05.2014 г. В КЖ се излагат оплаквания за неправилно приложение на материалния закон-чл.177 ТЗ и необоснованост на постановеното въззивно решение.

В изложението си по чл.284, ал.3, т.1 ГПК се отправя искане за допускане на касационно обжалване на основание чл.280, ал.1 ГПК,т.1 и т.3, като се сочат въпроси, които обобщено се свеждат до това, намира ли приложение изискването на чл.177 ТЗ за упражняване на правата на акционерите върху съсобствени акции заедно чрез определяне на общ пълномощник по отношение на правото на участие в ОСА и в гласуването на въпросите по дневния ред. Сочи се, че този въпрос е решен от въззивния съд в противоречие с практиката на ВКС и е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

Във връзка с изложените въпроси и правното разрешаване в обжалваното решение се твърди и наличие на очевидна неправилност по смисъла на чл.280 ал.2 ГПК.

Ответниците по КЖ Б. Б. Н., П. Б. Н. и Б. Б. Н., представлявани от законния си представител А. П. Д.. оспорват касационната жалба. Правят възражение за липса на основания за допускане на касационен контрол. Излагат се и съображения за неоснователност на касационната жалба.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

  • Решение ои чл. 290 ГПК
    Решение №60165/22.12.2021 по дело №1645/2020
    Намира ли приложение изискването на чл. 177 ТЗ за упражняване на правата на акционерите върху съсобствени акции заедно, чрез определяне на общ пълномощник по отношение на правото на участие в ОСА и в гласуването на въпросите по дневния ред?

Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Боян Балевски завършва Юридическия факултет на СУ“ Св. Климент Охридски“ през 1991 година. Започва професионалната си кариера като младши съдия в Пловдивски окръжен съд през 1992 г. Последователно е бил съдия в Районен съд-Пловдив, в Софийски районен съд и в Софийски градски съд. От 2012 година и понастоящем е съдия в Търговска колегия на Върховен касационен съд.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари