Определение №255/20.04.2021 по дело №1450/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Относно правомощията на Общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност да взема решение за ограничаване правата на управителя по чл. 141, ал. 1 ТЗ и чл. 142, ал. 2 ТЗ.

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на осемнадесети март през две хиляди двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Христова т.д. №1450 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от С. Х. К., чрез адв.Н.Н. срещу решение №366 от 04.12.2019г. по в.т.д. №562/2019г. на Апелативен съд- П.. С обжалваното решение след отмяна на решение №51 от 21.02.2017г., постановено по т.д. №252/2015г. на Окръжен съд- Стара Загора, в частта, с която са отменени като незаконосъобразни решенията по т.3 и по т.4, приети от Общото събрание от 29.07.2015г. на „Кооперативен пазар“ ООД, [населено място], както и в частта, с която е осъдено ответното дружество да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на общо 800 лева, е постановено отхвърляне като неоснователни на исковете, предявени от С. Х. К. срещу „Кооперативен пазар“ ООД, [населено място] с правно основание чл.74 ТЗ за отмяна като незаконосъобразни на описаните по-горе решения на проведеното на 29.07.2015г. Общо събрание на съдружниците на „Кооперативен пазар“ ООД, [населено място] по т.3 и по т.4. /т.3- до провеждането на следващо общо събрание, поради отпадане на доверието в управителя се ограничават правомощията на управителя като управител и представляващ дружеството, като до провеждане на следващо общо събрание и избор на нов представляващ се отнема правото му и му се забранява да се разпорежда със средствата по банковата сметка на дружеството, със средствата в касата на дружеството, с вземанията на дружеството, както и се забранява и отнема правото му да поема права и задължения от името и за сметка на дружеството, да подписва каквито и да е договори, в т.ч. трудови, но не само, освен такива правомощия, които не са изрично гласувани и възложени му от съдружниците на настоящото общо събрание и т.4- приема се щатно разписание на дружеството – управител: според избора на общото събрание, главен счетоводител П. А. Д., счетоводител и касиер Т. А. Г., чистачки 7бр. и се прекратява трудовият договор на Г. Г., назначен без одобрение на щата от общото събрание на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ/.

В касационната жалба се твърди, че решението следва да бъде отменено, тъй като е очевидно неправилно - постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, в нарушение на материалния закон и необосновано.

Касаторът излага доводи, че въззивният съд не е съобразил указанията, дадени с решение №90/10.09.2019г. по т.д.№1141/2018г. на ВКС, ІІ т.о., постановено при първата касация. Оспорват се като необосновани изводите на съда, че оспорените решения на ОС са законосъобразни, като поддържа оплакването, че те не са част от обявения дневен ред и че не са взети с нужното мнозинство. Моли да се отмени обжалваното решение и да се уважат исковете. Претендира разноски.

Допускането на касационното обжалване се основава на предпоставките по чл.280, ал.1, т.1 и т.3 и ал.2, пр.3 ГПК.

Касационният жалбоподател поддържа, че е налице основанието за допускане до касационен контрол по чл.280, ал.1, т.1 ГПК, но в изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК не са посочени правните въпроси, по които въззивият съд се е произнесъл в противоречие с цитираните съдебни решения по чл.290 ГПК.

Касаторът твърди, че въззивният съд се е произнесъл по правни въпроси, обусловили изхода на спора, които са от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото по смисъла на чл.280, ал.1, т.3

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари