Определение №253/17.06.2022 по дело №1220/2022

Определение

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 253

София,17. 06.2022 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, I т.о., в закрито заседание на ………………..юни през две хиляди и двадесет и втора година в състав :

Председател: Евгений Стайков

Членове: Ирина Петрова

Елена Арнаучкова

след като изслуша докладваното от съдия Арнаучкова ч.т.д.№ 1220 по описа за 2022г.и за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е по чл.274, ал.2 ГПК.

Образувано е по частната жалба на „Сенсато“ ООД, подадена чрез пълномощник адв.Надежда Петрова, срещу определение № 4564/19.05.2022г., постановено по възз.ч.гр.д.№ 4141/2022г. по описа на СГС, с което е оставена без уважение молбата на „Сенсато“ ООД, с правно основание чл.250, ал.1 ГПК, за допълване на постановеното по делото определение № 3727/27.04.2022г.

С доводи за постановяването му в противоречие със задължителната практика на ВКС досежно неприложимостта на ограниченията в обхвата на дейността на въззивния съд в производството по частни жалби и позоваване на Тълкувателно решение № 6/2017г., се иска отмяна на обжалваното въззивно определение.

Не е било необходимо изпълнение на процедурата за изпращане на препис от частната жалба на насрещната страна за отговор.

За да се произнесе, съставът на ВКС съобрази следното:

По предявените от „Сенсато“ ООД против „Вокснет“ ЕООД осъдителни искове за заплащане на възнаграждение по договор за изработка в размер на 3880лв., за което е издадена фактура от 31.07.2020г., и за законна лихва за забава върху тази главница в размер на 291.02лв. за периода 15.08.2020г.-11.05.2021г. е образувано е гр.д.№ 26 336/2021г. по описа на СРС.

С молба, вх.№ 47145/10.03.2022г., ищецът „Сенсато“ ООД е поискал допускане на обезпечение на предявените осъдителни искове чрез налагане на запори върху вземанията по банковите сметки на ответника „Вокснет“ ЕООД в изброени банки в страната, както и чрез налагане на запори върху вземанията по сметките на ответника „Вокснет“ ЕООД в изброени дружества за електронни пари, регистрирани от БНБ.

С определение № 6331/11.03.2022г. е отхвърлено искането на „Сенсато“ ООД, обективирано в молба, вх.№ 47145/10.03.2022г., за допускане на обезпечение на предявените осъдителни искове чрез налагане на запори върху банковите сметки на ответника „Вокснет“ ЕООД в изброените банки в страната.

Срещу определение № 6331/11.03.2022г. е подадена частна въззивна жалба на „Сенсато“ ООД, по която е образувано възз.ч.гр.д.№ 4141/2022г. по описа на СГС.

С постановеното въззивно определение № 3727/27.04.2022г.е отменено обжалваното първоинстанционно определение № 6331/11.03.2022г. по гр.д.№ 20211110126 на СРС и вместо него е постановено друго, с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!