Определение №253/19.04.2021 по дело №1659/2020

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 253

  София, 19.04.2021г.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия. Първо отделение, в закритото заседание на седми април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Марков

  ЧЛЕНОВЕ: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  при секретаря.............................................. и с участието на

  прокурора ....................................................., като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. д. № 1659 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационната жалба (с вх. № 4397/10.III.2020 г.) на софийското „Център В.А.К. Консулт" ЕООД /ЕИК[ЕИК]/, подадена чрез неговия процесуален представител по пълномощие от САК против решение № 210 на Софийския апелативен съд, ТК, /-и с-в; от 21.I.2020 г., постановено по т. д. № 2806/2019 г., с което е било изцяло потвърдено първоинстанционното решение № 1489/15Л/И.2019 г. на СГС, ТК, с-в У1-12, по т. д. № 3250/2017 г.: за осъждането на дружеството настоящ касатор - на основание чл. 55, ал. 1, предл. 3-то ЗЗД, във вр. чл. 89, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД и чл. 6 ЗННИ -да заплати на ищеца Фонд „Научни изследвания" (Булстат[ЕИК]) сума в размер на 140 000 лв. (сто и четиридесет хиляди лева), представляваща авансова изплатената част възнаграждение по сключен помежду им на 30.ХI.2012г. договор за финансиране на научноизследователски проект в конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области - 2012", ведно със законната лихва върху тази главница, считано от датата на завеждане на делото (30.ХI.2017 г.) и до окончателното й изплащане, както и сума в размер на 3 305.82 лв. (три хиляди триста и пет лева и осемдесет и две стотинки), представляваща мораторна лихва върху същата главница, дължима за периода от 6.IX.2017 г. - 29.XI.2012 г.; отхвърляйки претенцията за присъждане на мораторна лихва „над уважения размер и период".

  Оплакванията на търговеца настоящ касатор са за необоснованост, изразена в „очевидна немотивираност" и за постановяване на атакуваното въззивно решение както в нарушение на материалния закон, така и при допуснати от състава на САС съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Поради това се претендира отменяването му и постановяване на съдебен акт по съществото на спора от настоящата инстанция, с който тези две обективно кумулативно съединени осъдителни претенции на Фонда да бъдели отхвърлени, ведно присъждането на всички направени от дружеството разноски по водене на делото във всички съдебни инстанции.

  В изложение по чл. 284, ал. 3 ГПК към касационната жалба софийското търговско дружество неин подател обосновава приложно поле на касационното обжалване освен с твърдения за „вероятна недопустимост" и „очевидна неправилност" на атакуваното въззивно решение (основания по чл. 280, ал. 2, предл. 2-ро и 3-то ГПК за директен достъп до касационен контрол), още и с наличието на всички допълнителни предпоставка по т.т. 1-3 на чл. 280, ал. 1 ГПК, изтъквайки, че с този свой акт по съществото на спора съставът на САС се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в единадесет, постановени по реда на чл. 290 ГПК, решения на отделни състави от неговите гражданска и търговска колегии, по следните пет правни въпроса:

  1./ „Относно задълженията на въззивната инстанция за отстраняване на допуснати от първоинстанционния съд нарушения на чл. 146 ГПК?";

  2./ „За процесуалните задължения на въззивната инстанция и следва ли тя да обсъди всички въведени от страна оплаквания срещу първоинстанционното решение, както и да обсъди всички доказателства по делото?";

  3./ „Какви биха били последиците на последващо отпадане на административен елемент от един смесен фактически състав, при условие че последният първоначално е породил действие, при което е станал правопораждащ факт за сключването на граждански договор и с осъществяването на всички факти са настъпили целените гражданскоправни последици?";

  4./ „Възможно ли е валидно сключен договор в търговския оборот, който е породил правни последици за страните, да бъде отменян с издаден впоследствие административен акт с обратно действие?";

  5./ „Следва ли за процесния договор да се прилагат правилата на договора за изработка - по чл. 258-269 от ЗЗД?"

  Произнасянето на САС по първите два въпроса било в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в шест конкретно посочени решения на отделни състави от неговите гражданска и търговска колегии, постановени по реда на чл. 290 ГПК, докато останалите три правни въпроса били „от съществено значение за точното прилагане на закона, както и

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари