*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 252

  гр. София, 16.06.2022г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в закрито съдебно заседание на шестнадесети юни през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН БАЛЕВСКИ

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 1321 по описа за 2022г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Подадена е молба с правно осн. чл.282, ал.2 ГПК от Е. Б. К. за спиране изпълнението на решение № 22/04.06.2021г. по в.т.д. № [ЕГН]/2021г. на Софийски апелативен съд, с което след отмяна на решение № 262818/28.04.2021г. по гр.д. № 4323/2020г. на СГС е постановено друго за осъждане на молителката да заплати на „Лайт Беър“ЕООД сумата от 50 000 евро, като част от вземане в общ размер от 450 000 евро, представляващо продажна цена за придобиване на 8 дружествени дяла от капитала на „Ню Лайн“ООД по предварителен договор за покупко-продажба на дружествени дялове, което вземане е прехвърлено на „Лайт Беър“ЕООД с договор за цесия от 22.10.2018г., ведно със законната лихва върху претендираната сума от 26.05.2020г. до окончателното й изплащане.

  Срещу така посоченото въззивно решение е подадена касационна жалба от молителката, която отговаря на изискванията по чл.283 и чл.284 ГПК.

  С платежно нареждане от 09.06.2022г. молителката е внесла обезпечение по чл.282, ал.2, т.1 ГПК в размер на на 97 791,50 лв. /равностройност на 50 000 евро/, която сума е постъпила по набирателната сметка на ВКС съобразно удостоверение от 13.06.2022г. от счетоводител при ВКС.

  Налага се извод за основателност на молбата за спиране изпълнението на осъдителното въззивно решение.

  Мотивиран от гореизложеното, Върховният касационен съд

  О П Р Е Д Е Л И :

  СПИРА изпълнението на въззивно решение № 22/04.06.2021г. по в.т.д. № [ЕГН]/2021г. на Софийски апелативен съд.

  Препис от определението да се издаде на молителя.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари