Определение №252/13.05.2021 по дело №664/2021

Спорът е разрешен с Решение №60125/29.10.2021 по дело №664/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Има ли материалноправна легитимация молител - физическо лице в производство по молба за откриване на производство по несъстоятелност на търговец, в качеството му на кредитор на търговеца по договор за заем на парични средства, при положение,че не се доказва реалното превеждане на последните на длъжника?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в закрито заседание на 14 април, две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №664/21 г. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба от страна на пълномощника на „Обединена Българска банка“АД – [населено място], ЕИК[ЕИК] срещу решение № 259 от 19.10.2020 г. на Пловдивски апелативен съд по дело по несъстоятелност №495/2020 г., с което по жалба на ОББ АД е потвърдено първоинстанционното решение № 42 от 02..03.2020 г. на ОС-Пазарджик по т.д. № 226/2019 г., с което на основание чл.630 ал.1 ТЗ е обявена неплатежоспособността и е открито производство по несъстоятелност на МБАЛ“ЕСКУЛАП“ООД ЕИК[ЕИК] –гр.Пазарджик, определена е началната дата на неплатежоспособност и е допуснато общо обезпечение върху имуществото на длъжника.

В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на въззивното решение, относно преценка на предпоставките за уважаване на молбата по чл.625 ТЗ на кредитора по два договора за заем с ответното дружество, по чиято молба е инициирано производството –ф.л. П. П. Г. ЕГН: [ЕГН] .

В изложението на основанията за допускане на касационното обжалване жалбоподателят сочи, че правните въпроси от значение за изхода по спора са от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото-чл.280 ал.1,т.3 ТЗ.

От страна на П. П. Г. ЕГН: [ЕГН] - по чиято молба е инициирано производството по несъстоятелност е постъпил писмен отговор на КЖ със становище за липса на предпоставки за допускане до касация и неоснователност на КЖ.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , като констатира, че решението е въззивно и подлежи на касационно обжалване, намира, че касационната жалба е допустима , редовна и подадена в срок.

За счете молбата за откриване на производство по несъстоятелност на основание неплатежоспособност, въззивният съд е приел следното:

Молителят по чл. 625 ТЗ П. П. Г. основава качеството си на кредитор на ответното дружество, /регистрирано по реда на чл. 3 ал.1 от ЗЛЗ, за което, съгласно ал.7, се прилагат разпоредбите на ТЗ /на двата посочени в молбата договора за заем – от 31.05.2019 г. и анекс към него от 04.07.2019 г. и договор за заем от 12.06.2019г. и анекс към него от 04.07.2019г. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Решение на общо събрание
    Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г.
    1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…

Цитирано в


Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари