Решение №25/19.07.2021 по дело №2675/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №567/21.12.2020 по дело №2675/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

За приложимостта на чл. 34в ЗСПЗЗ и дали при преработка на план за земеразделяне новите решения на ПК/ОбСЗ за конкретното отреждане на възстановени земеделски имоти по новия план за земеразделяне в полза на първоначалния собственик предполагат ли възможност да бъдат издадени в полза на последния собственик – приобретател с оглед на вече придобити права на собственост и евентуалното им отпадане с обратна сила след преработка на плана за земеразделяне и обезсилване на първоначалните реституционни решение по силата на закона?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, второ отделение в открито заседание на петнадесети март две хиляди двадесета и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

При участието на секретаря Теодора ИВАНОВА изслуша докладваното от съдията  БАЛЕВСКА гр. дело № 2675/2020 г.

Производство по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

Г. Х. С. от с.Г.П. обжалва и иска да се отмени Решение № 122/11.05.2020 год. по В. гр. дело № 610/2019 г. на ОС– Враца, постановено в производство по чл. 344, ал. 1 ГПК във вр. на чл. 34 ЗС и чл. 69 ЗН на земеделски земи, възстановени по реда на ЗСПЗЗ, в частта, с която е допусната съдебна делба между страните по делото на земеделски земи, възстановени на общ наследодател по реда на ЗСПЗЗ след като е прието за безспорно наличие на съсобственост, подлежаща на делба, при посочените права на страните.

С касационната жалба се поддържа, че обжалваното решение е неправилно, постановено при нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, твърди се че обжалваното въззивно решение е необосновано, основания за отмяна по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК.

В срока по чл. 287 ГПК е постъпил писмен отговор от ответниците по касация А. И. и П. И., в който са изложени съображения за неоснователност на касационната жалба. Претендират се разноски.

Съставът на ВКС - второ отделение на гражданската колегия след преценка на поддържаните с касационната жалба основания за отмяна на обжалваното въззивно решение и в правомощията по чл. 290 ГПК, намира:

С обжалваното решение окръжния съд, в правомощията си на въззивна инстанция по чл. 258 ГПК и сл. е потвърдил Решение № 677/27.07.2019 год. по гр.дело № 914/2019 год. на РС-Враца, постановено в първа фаза на производство по съдебна делба, в частта, с която е допуснато да се извърши съдебна делба между страните по делото на земеделски земи, възстановени на общ наследодател по реда на ЗСПЗЗ след като е прието за безспорно наличие на съсобственост, подлежаща на делба, при посочените права на страните.

За да постанови решението си в обжалваната част, въззивният съд е приел, че заявеният иск за делба по отношение на допуснатите до съдебна делба имоти : 1./ НИВА с идентификатор *** в м. “С. д.“ с площ 24 .999 дка (по предходен план № *); 2./ НИВА с идентификатор *** в м. “К. м.“ с площ 5 .048 дка (по предходен план № *) ; 3./ НИВА с идентификатор *** в м. “Ш.“ с площ 22 991 дка (по предходен план № *); 4./ НИВА с идентификатор *** в м.“ Г.. М.“ с площ 8.000 дка (по предходен план № *); 5./ ЛИВАДА с идентификатор № *** в м.“ Г.. М.“ с площ 5 000 дка (по предходен план № *) и 6. / НИВА с идентификатор *** в м.“Р.“ с площ 20.000 дка (по предходен план № *) е основателен, базирайки изводите си реституционните Решения № 367/15.10.1999 год. по преписка № 2887/23.12.1991 год. и по преписка № 13868/29.06.1992 год., издадени на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ след влизане в сила на преработения през 1999 год. план за земеразделяне на с Г. П..

Решаващия съд приема, че съобразно законодателна уредба Решения № 256/07.02.1995 год. по преписки № 2887/23.12.1991 год. и № 13868/29.06.1992 год., с които въз

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари