Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Определение

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 249

Гр.София, 23.06.2022г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Първанов

ЧЛЕНОВЕ: Илияна Папазова

Майя Русева

при участието на секретаря., като разгледа докладваното от съдията Русева г.д.N.1988 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.248 ал.1 ГПК.

Постъпила е молба вх.№.5/4.01.22/подадена по пощата на 29.12.21г./ от П. И., Ц. М. и В. М. чрез пълномощника им адв.С. И., с искане за допълване на постановеното по делото определение №.60843/29.11.21 по чл.288 ГПК в частта за разноските. Сочи се, че съдът не се е произнесъл по направено от тях с отговорите на касационните жалби на М. М. и Община Гулянци искания за присъждане на такива в размер на по 600лв. платен адвокатски хонорар от всяка страна. Моли се за присъждането им.

Ответните страни М. М. и Община Гулянци оспорват молбата, в това число с възражение за намаляне на адвокатския хонорар поради прекомерност.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, становищата и доводите на страните, намира следното:

Молбата по чл.248 ал.1 пр.1 ГПК е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество е основателна.

Действително в двата отговора на двете касационни жалби – по които не е допуснато касационно обжалване, е направено искане за присъждане на разноски; приложени са и договори за правна защита и съдействие, удостоверяващи заплащането от всяка ответна страна на по 600лв. адвокатско възнаграждение за отговорите й по двете жалби.

При тези обстоятелства следва да се приеме, че искането за присъждане на разноски е било своевременно заявено и подкрепено с надлежни доказателства за плащане, като съдът е пропуснал да се произнесе по него с определението си по чл.288 ГПК. Поради това молбата за допълване е основателна.

Възражението за прекомерност е неоснователно. Доколкото всяка страна е платила по 600лв. за отговор на по две жалби – т.е. по 300лв. за отговор на жалбата на М. М. и 300лв. за жалбата на Община Гулянци, а с оглед разпоредбата на чл.9 ал.3 от Наредба №.1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения минималното възнаграждение за отговор на касационна жалба е 500лв., уговореното и платено такова от всяка от страните по всяка жалба не го надвишава. Същевременно с отговорите е взето становище както по ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!