*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №. 249

  гр. София, 13.06.2022 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№1852 по описа за 2021 г. и взе предвид постъпилата от „Капанъ“ ООД молба по чл.248 от ГПК за допълване на постановеното по делото определение №60400 от 05.11.2021 г., чрез присъждане на сумата от 200 лв., направени от молителя разноски в частното производство пред ВКС /образувано по жалба на Агенция по вписвания срещу определение на АС Велико Търново, оставящо без разглеждане жалба на агенцията срещу решение, отменящо отказ на длъжностно лице по регистрацията за вписване на промени по партидата на „Капанъ“ ООД/, както и обстоятелството, че регистърното производство по чл.13 и сл. от ЗТРРЮЛНЦ има характер на охранително производство и Агенцията по вписванията няма качеството на страна в същото, намира, че отговорността за разноски /която по правило е присъща само на спорните съдебни производства, в които право на разноски има страната, в чиято полза е разрешен правният спор/, следва да се прилага съобразно общото за всички охранителни производства правило на чл.541 от ГПК, а именно, че разноските са за сметка на единствената страна в производството – молителя.

  В този смисъл молбата се явява неоснователна, поради което Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,

  ОПРЕДЕЛИ:

  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата по чл.248 от ГПК на „Капанъ“ ООД за допълване на определение №60400 от 05.11.2021 г. по ч.т.д.№1852/2021 г. на ВКС, ТК, Второ отделение, чрез присъждане на направени разноски в частното производство пред ВКС в размер на 200 лв.

  Определението не може да се обжалва.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари