Определение №249/01.06.2021 по дело №787/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 249

  гр. София, 01.06.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и шести май през две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 787/2021 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството е по чл.274, ал.3, т.1 ГПК.

  Образувано е по частна касационна жалба на ЕТ „Ира - И. Г.“ и „Ню Проджект Консулт“ ЕООД - чрез адв. Е. Д. от САК, срещу определение № 518 от 19.02.2021 г., постановено по в. ч. гр. д. № 270/2021 г. на Апелативен съд - София. С посоченото определение е потвърдено разпореждане № 264405 от 30.11.2020 г. по т. д. № 2166/2020 г. на Софийски градски съд, с което е върната на основание чл.130, ал.1 ГПК исковата молба по делото в частта относно искането за осъждане на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД да заплаща на ищците за в бъдеще сумата 13 832 лв. месечно като обезщетение за пропуснати ползи поради виновно неизпълнение на задълженията по договор от 31.10.2019 г. за периода от датата на подаване на исковата молба до 31.10.2021 г. и/или до промяна на обстоятелствата.

  В частната касационна жалба се прави искане за отмяна на обжалваното определение като неправилно и за връщане на делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Частните жалбоподатели навеждат оплаквания за необоснованост и незаконосъобразност на извода на въззивния съд, че искането за осъждане на ответника да им заплаща за в бъдеще обезщетение за пропуснатите ползи от неизпълнение на договора е недопустимо, тъй като съставлява претенция за неизискуеми към датата на предявяването му притезания. Поддържат, че искането е основано на правопораждащи факти, настъпили преди датата на подаване на исковата молба - неизпълнение на сключения договор от ответника и пропуснати ползи от договорното неизпълнение, поради което претенцията за обезщетяване на периодично настъпващите от неизпълнението вреди под формата на пропуснати ползи е допустимо, вкл. с оглед на постановките в Тълкувателно решение № 4/2012 по тълк. д. № 4/2012 г. на ОСГТК на ВКС.

  В изложение, инкорпорирано в жалбата, приложното поле на касационното обжалване е обосновано с твърдения, че с определението си въззивният съд се е произнесъл отрицателно по обуславящия процесуалноправен въпрос „за допустимостта на иск за заплащане на обезщетение за бъдещи имуществени вреди“ в противоречие с практиката на ВКС в определение № 713/09.12.2015 г. по ч. т. д. № 2004/2015 г. на II т. о., определение № 39/22.01.2013 г. по ч. гр. д. № 6/2013 г. на II г. о. и определение № 210/14.05.2018 г. по ч. гр. д. № 1609/2018 г. на III г. о. - основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 ГПК. При условията на евентуалност като основание за допускане на касационно обжалване се поддържа чл.280, ал.1, т.3 ГПК - значение на разрешения в определението въпрос за точното прилагане на закона и за развитието на правото.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :

  Частната касационна жалба е допустима - подадена е от надлежни страни в срока по чл.275, ал.1 ГПК срещу определение на въззивен съд, което подлежи на касационно обжалване при предпоставките на чл.280, ал.1 и ал.2 ГПК.

  Производството по т. д. № 2166/2020 г. е образувано пред Софийски градски съд по искова молба на ЕТ „Ира - И. Г.“ и „Ню Проджект Консулт“ ЕООД. С петитума на исковата молба е поискано осъждане на ответника УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД да заплати на ищците сумата 30 000 лв. - част от вземане с общ размер 55 328 лв., представляваща обезщетение за пропуснати ползи поради виновно неизпълнение на задължения по договор № ОП-01-268/31.10.2019 г. за възлагане на обществена поръчка за доставка на храна за пациенти за периода от 03.07.2020 г. до датата на исковата молба, както и да им заплаща за в бъдеще сума в размер на 13 832 лв. месечно като обезщетение за периодично пропуснати ползи поради виновно неизпълнение на задълженията по същия договор за периода

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари