Определение №249/11.05.2021 по дело №667/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Длъжен ли е съдът в решението си да обсъди всички събрани доказателства по делото, както и да се произнесе по всички наведени доводи и възражения от страните?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България,Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА, АННА БАЕВА

изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № 667 по описа за 2020г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Я. Ш. М., Р. Я. М. и В. Я. С., представлявани от адв. П. С., срещу решение № 2419 от 06.11.2019г. по в.гр.д. № 575/2019г. на САС, 2 състав, с което, след частична отмяна на решение № 7142 от 15.11.2018г. по гр.д. № 5028/2016г. на СГС, I ГО, 6 състав, са отхвърлени предявените от тях против ЗК „Лев Инс” АД искове с правно основание чл.226, ал.1 КЗ /отм./ за разликата над 120 000 лева до 170 000 лева, претендирани от всеки от тях.

Касаторите излагат доводи за неправилност на въззивното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържат, че при определяне на размера на справедливото обезщетение въззивният съд е нарушил установения в чл.52 ЗЗД принцип и трайната практика на ВКС по прилагането му, без да съобрази и оцени всички релевантни обстоятелства. Считат, че въззивният съд е допуснал и нарушение на чл.51, ал.2 ЗЗД при преценката за наличие на съпричиняване на увреждането от страна на пострадалата, без да съобрази, че съгласно заключението на комплексната съдебна медицинска и техническа експертиза с оглед подвижността на седалката и движението на тялото заедно с нея наличието на предпазен колан не би имало ефективно действие, т.е. същият не би осуетил или ограничил вредите. Поддържат, че въззивният съд не е обсъдил въведените в жалбата оплаквания и всички събрани и относими доказателства.

Мотиви

В изложението си по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторите правят искане за допускане на касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280, ал.1 ГПК, т.1 и т.3 като сочат следните материалноправни и процесуалноправни въпроси:

1. Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен с разпоредбата на чл.52 ЗЗД, при определяне на дължимото обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от увредено в резултат на ПТП лице, в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя и следва ли определеното от съда обезщетение да съответства на установените по делото факти? Твърдят, че въззивният съд се е произнесъл по въпроса в противоречие с ППВС № 4/1968г., решение № 108 от 30.06.2017г. по т.д. № 60323/16г. на ВКС, решение № 112 от 21.06.2017г. по т.д. № 60334/16г. на ВКС, решение № 88 от 09.07.2012г. по т.д. № 1015/2011г. на ВКС, ТК, II т.о., решение № 749 от 05.12.2008г. по т.д. № 387/2008г. на ВКС, ТК, II т.о., решение № 114 от 03.11.2014г. по т.д. № 1053/2012г. на ВКС, решение № 302 от 04.10.2011г. по гр.д. № 78/2011г. на ВКС, ГК, III г.о. и решение № 51 от 13.02.2012г. по гр.д. № 465/2011г. на ВКС, ГК, IV г.о.

2. Какво се включва в понятието „обичайни болки и страдания” при смърт на близък при предявен иск с правно основание чл.226, ал.1 КЗ /отм./? Касаторите поддържат, че въпросът е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.

3. Следва ли съдът при определяне на дължимо обезщетение за претърпени неимуществени вреди, да съобразява и лимитите на застраховатгелно покритие, както и социално-икономическата обстановка в страната? Касаторите поддържат, че въпросът е решен в противоречие с решение № 28 от 09.04.2014г. по т.д. № 1948/2013г. на ВКС, ТК, II т.о., решение №

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари