Определение №247/01.06.2021 по дело №863/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 247

  София, 01.06.2021 година

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на двадесет и шести май през две хиляди двадесет и първа година в състав :

  ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ЙОНКОВА

  ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

  изслуша докладваното от съдия Бонка Йонкова ч. т. д. № 863/2021 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

  Производството е по чл.274, ал.2, изр.2 ГПК.

  Образувано е по частна жалба на К. Д. М. - чрез адв. Л. К. от Адвокатска колегия П., срещу определение № 41 от 09.03.2021 г., постановено от тричленен състав на Второ отделение при Търговска колегия на ВКС по т. д. № 2/2020 г. С посоченото определение са оставени без разглеждане предявените от К. Д. М. против „Профи Кредит България“ ЕООД искове с правно основание чл.47, ал.2 ЗМТА и чл.47, ал.1, т.2 и т.4 ЗМТА за прогласяване нищожност, евентуално - за отмяна, на арбитражно решение № 2191 от 31.10.2013 г. по в. а. д. № 2191/2013 г. на Арбитражен съд „Арбитер Юстициарум“ СНМ - [населено място], и е прекратено производството по делото поради недопустимост на исковете.

  Частният жалбоподател моли за отмяна на обжалваното определение като неправилно и за връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Поддържа, че изводът в определението за надлежно връчване на арбитражното решение през 2017 г. е основан на приложена към арбитражното дело молба от 30.06.2017 г., която не е подписана от него, без да му бъде предоставена възможност да изрази становище по нея и да оспори автентичността на положения под текста й подпис. За установяване на твърдението, че молбата не е подписана от частния жалбоподател, в частната жалба е направено искане делото да бъде насрочено в открито заседание и да бъде допусната съдебно - почеркова експертиза за изследване на подписа.

  В срока по чл.276, ал.1 ГПК е подаден отговор от ответника по частната жалба „Профи Кредит България“ ЕООД със седалище в [населено място], който оспорва основателността на жалбата и изразява становище за недопускане на поисканата с нея експертиза поради настъпила преклузия по чл.193, ал.1 ГПК за оспорване на молбата от 30.06.2017 г.

  Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното :

  Частната жалба е допустима - подадена е от надлежна страна в срока по чл.275, ал.1 ГПК срещу определение, което подлежи на обжалване по реда на чл.274, ал.1, изр.2 ГПК.

  За да остави без разглеждане предявените в условията на евентуалност от К. Д. М. против „Профи Кредит България“ ЕООД искове с правно основание чл.47, ал.2 ЗЗД и чл.47, ал.1, т.2 и т.4 ЗМТА, съставът на Второ отделение при Търговска колегия на ВКС е приел, че исковете са предявени извън преклузивния срок по чл.48, ал.2 ЗМТА и са процесуално недопустими. Съдебният състав е мотивирал извода си за пропускане на срока с адресирана до ЧСИ М. Б. молба изх. № 4835/30.06.2017 г., приложена към изисканото арбитражно дело, според текста на която ищецът К. Д. е поискал от съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното дело, образувано срещу него във връзка с изпълнителен лист, издаден на основание влязлото в сила арбитражно решение по в. а. д. № 2191/2013 г. на „Арбитер Юстициарум“ СНЦ. Като е съобразил съдържанието на молбата, съдебният състав е приел, че към датата на депозирането й - 30.06.2017 г., ищецът е знаел за арбитражното решение, поради което тримесечният срок по чл.48, ал.2 ЗМТА е започнал да тече от 30.06.2017 г. и е изтекъл на 30.09.2017 г., т. е. преди подаване на исковата молба по чл.47 ЗМТА на 06.12.2019 г.

  Предвид съображенията, с които е мотивиран извода на първия тричленен състав за пропускане на срока за предявяване на исковете по чл.47 ЗМТА, настоящият състав на ВКС намира, че искането на частния жалбоподател за допускане на почеркова експертиза за изследване на подписа в молбата от 30.06.2017 г. е основателно. Възражението на ответника за пропускане на срока за оспорване авторството на подписа в молбата е неоснователно. С определение от з. з. на 03.11.2020 г. първият тричленен състав на ВКС е предоставил възможност на ищеца да се запознае

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари