Определение №246/09.05.2022 по дело №1109/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  1

  8

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 246

  гр. София, 09.05.2022 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на седми март две хиляди двадесет и втора година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 1109 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Д. концепт“ ЕАД, [населено място] срещу решение № 260010 от 2. 02. 2021 г. по в. гр. д. № 509/2020 г. на Пловдивски апелативен съд, трети граждански състав, с което е потвърдено решение № 810 от 11. 08. 2020 г. по гр. д. № 2446/2019 г. на Пловдивски окръжен съд, с което по иск на Национална агенция за приходите с правно основание чл. 216, ал. 1, т. 4 ДОПК са обявени за относително недействителни по отношение на Държавата следните възмездни договори, сключени между „С. инвест строй“ ЕООД и „Д. концепт“ ЕАД: договор за покупко-продажба от 16. 01. 2014 г., обективиран в нотариален акт № 31/2014 г. на нотариус С. З., с който „С. инвест строй“ ЕООД е продало на „Д. концепт“ ЕАД следния недвижим имот: УПИ № 009167 - Магазин за мебели и ТП, масив 9 по ПУП на [населено място], находящ се в землището на [населено място], Община Родопи област П., целият с площ от 3, 467 дка ведно с магазин за мебели и ТП, построен до етап „груб строеж“ в описания УПИ, за сумата от 144 000 лв. с ДДС и договор за покупко-продажба от 16. 01. 2014 г., обективиран в нотариален акт № 32/2014 г. на нотариус С. З., с който „С. инвест строй“ ЕООД е продало на „Д. концепт“ ЕАД поземлен имот с идентификатор 11845.59.250 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-99/12. 11. 2008 г., целият с площ от 1 366 кв. м, с трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване - за стопански двор, който поземлен имот е с административен адрес [населено място], община Марица, област П. ведно с попадащите в поземления имот сгради за сумата от 16 000 лв. с ДДС.

  Касационният жалбоподател поддържа, че въззивното решение е незаконосъобразно и моли същото да бъде отменено по изложени в жалбата съображения.

  Допускането ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари