Определение №245/15.04.2021 по дело №1624/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий:

Анотация

Въпрос

Допустимо ли е съдът да направи извод въз основа заключение на вещо лице, без да са налице данни за такъв извод в самото заключение и следва ли експертизата да бъде обсъдена с всички доказателства по делото?

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия , първо търговско отделение, в закрито заседание на дванадесети април, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д.№ 1624 по описа за две хиляди и двадесета година, съобрази следното :

Производството е по чл.288 ГПК.

История на спора

Образувано е по ка сационна жалба на „ДЗИ – Общо застраховане„ ЕАД против решение № 1272/17.06.2020 г. по гр.д.№ 6114/2018 г. на Софийски апелативен съд, с което, след частична отмяна и частично потвърждаване на решение № 5746/30.08.2018 г. по гр.д.№ 12925/2016 г. на Софийски градски съд , касаторът е осъден да заплати на Г. П. Б., на основание чл. 208, ал. 1 КЗ /отм./ застрахователно обезщетение по имуществена застраховка „Каско +”, по застрахователна полица № 440115211015726/24.11.2015 г., в размер на 64 111,72 лева, ведно със законната лихва върху същата сума от датата на исковата молба до окончателното й изплащане. Касаторът оспорва правилността на въззивното решение, като постановено в противоречие с материалния закон, при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Оспорва правилността на извода на съда, че от събраните доказателства не се установява ищецът да е извършил измама, претендирайки застрахователно обезщетение за различен от застрахования автомобил, най-малкото – да е премълчал при сключването на застрахователния договор обстоятелства от съществено значение за оценката на риска. Твърди съществени процесуални нарушения на въззивния съд: 1/ поради формиране на изводи, в разрив със съдържанието на приетите доказателства / за извършена по същество замяна на цялостната конструкция на автомобила, с рама № WAUZZZ8K2BA166442, приспособявайки го от модел Ауди А4 в значително по-луксозния модел Ауди RS 4, въпреки че, видно от писмо рег. № 64-00-00-405/31.07.2018 г. на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация „ към МТИТС и заключението на вещото лице инж.Късметов, вкл. заявеното от него в о.з. от 26.04.2018 г., е установима единствено смяна на двигател, респ. невъзможност за подобна цялостна конструктивна подмяна /; 2/ неоснователен отказ за събиране на доказателства в хипотезата на чл. 266, ал. 2 ГПК – за предхождаща сключването на застрахователния договор тотална щета на автомобил с марка Ауди А4, с идентична рама с тази на застрахования автомобил, но с различен модел - въззивният съд е отказал събирането им, като неотносими към спора, въпреки че обстоятелството, дали изобщо преди сключванетно на договора е съществувал автомобил Ауди А4, с рама № WAUZZZ8K2BA166442 , който да би могъл да се тунингова в Ауди модел RS4 , който да бъде годен обект за застраховане, се явява съществено за изхода на спора , относим към възражението на ответника за нищожен застрахователен договор ; 3/ необсъдени възражения на ответника - това за нищожен застрахователен договор, поради липса на годен обект на застраховане. Оспорва се в евентуалност основателността на присъдения размер, доколкото дори да би била налице идентичност между застрахования и откраднатия автомобил, застрахованият е премълчал обстоятелства съществени за преценката на риска / „тунинговане” с конкретното съдържание /, поради което и е налице основание за намаляване на застрахователното обезщетение , както е приел и първоинстанционният съд .

Ответникът – Г. Б. – не е взел становище по касационната жалба.

Мотиви

Върховен касационен съд, първо търговско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК, от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу валиден и допустим, подлежащ на касационно обжалване съдебен акт.

За да се произнесе по допускане на касационното обжалване, настоящият състав съобрази следното :

Ищецът Г. Б. е предявил иск за заплащане на застрахователно

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари