Определение №245/24.10.2011 по дело №865/2011


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 2 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Друго

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване не е допуснато, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в закрито заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател:
Таня Райковска

Членове:
Д. П., Т. К.

като изслуша докладваното от съдията П. т.д. № 865 по описа за 2011 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.280 ал.2 ГПК. Образувано е по касационната жалба на Х. Д. Г. срещу въззивното Решение № VІ-26 от 21.04.2011 год. по гр.д.№ 269/2011 год. на Бургаски окръжен съд. С него е отменено отхвърлителното решение от 06.12.2010 год. по гр.д.№ 372/2010 год. на Карнобатския районен съд и са уважени съответно за 10000 лв. и за 416.03 лв., предявените Гаранционен фонд срещу Г. обективно съединени искове с правно основание чл. 91 ЗЗ /отм./ и чл.86 ал.1 ЗЗД – възстановяване на заплатено обезщетение за претърпени в резултат на ПТП неимуществени вреди, дължимостта на които произтича от обстоятелството, че Х. Г. е причинил ПТП, управлявайки автомобил без за него да е била налице задължителна застраховка по риска „Гражданска отговорност”. Становището на съдебния състав е, че касационната жалба е недопустима, поради ограничението на чл.280 ал.2 ГПК.

ВКС е сезиран с касационна жалба срещу решение по търговско дело по спор за парични вземания с цена на всеки един от обективно съединените искове по-малка от 10000 лв. Съобразно изменението на чл.280 ал.2 ГПК (ДВ бр.100/21.12.2010 год.), производството по тези дела е двуинстанционно. Касационната жалба е била депозирана след 21.12.2010 год. и производството по нея не е било висящо към датата на влизане на изменението на ГПК в сила.

Неправилното посочване в диспозитива на въззивното решение (постановено след изменението на ГПК), че то подлежи на касационен контрол, не създава висящност на спора.

Предвид на горното, ВКС-Търговска колегия, състав на І т.о.

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на Х. Д. Г. срещу Решение № VІ-26 от 21.04.2011 год. по гр.д.№ 269/2011 год. на Бургаски окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване пред ТК на ВКС в 1-седмичен срок от съобщението на касатора.


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в


Цитирани норми и термини

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Дария Проданова е родена на 2 март 1957 г. в с. Дерманци, обл. Ловеч. Завършва „Право” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1982 г. В периода 1983-1984 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1985 до 1987 г. е младши съдия в Старозагорския окръжен съд. От 1989 г. до 1992 г. е съдия в Пети софийски районен съд, в периода 1992-1998 г. работи като съдия в Софийския градски съд, а от 1998 до 1999 г. е съдия в Софийския апелативен съд. От 1999 г. е съдия във Върховния касационен съд, като от 2012 г. е председател на Първо търговско отделение. На 14.01.2016 г. е избрана от ВСС за зам.-председател на Върховния касационен съд. Владее руски език.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари