*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

В кои случаи работодателят е длъжен да доказва истинността на отразените в протокола за подбор констатации и дали направеното в исковата молба оспорване на съдържанието на протокола за подбор, без същият да е представен по делото, представлява оспорване на констатациите от подбора?

Дали при уважаване на иска по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ вр. чл.225, ал.1 КТ, съдът е длъжен да се произнесе по направеното от ответника-работодател и прието от съда за разглеждане възражение за прихващане със заплатено от него обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ и може ли последното да се кумулира с обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и осми март през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Велислав Павков, Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № ****** по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ - Варна, чрез адв. Ю. Г. против решение № ****** г. на Окръжен съд Варна, с което след отмяна на решение № ****** г., са уважени предявените от Д. К. Г. срещу Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“ – Варна искове с правно основание чл.344, ал.1 КТ, т.1, т.2 и т.3 – за отмяна на заповед № РД-....-...../........ г., с която е прекратено трудовото й правоотношение; за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап-английски език“ и за осъждане на работодателя да заплати обезщетение по чл.225, ал.1 КТ в размер на 2 579,20 за периода 01.09.2020 г. до 01.03.2021 г., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба – 01.10.2020 г. до окончателното изпащане.

Мотиви

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на касационно обжалване.

Касаторът обжалва въззивното решение като поддържа неправилност поради допуснати нарушения на материалния, на процесуалния закон и необоснованост – основания по чл.281, т.3 ГПК. Основните доводи са, че в противоречие със събраните по делото доказателства, неправилно въззивния съд е приел, че липсват доказателства, от които може да се направи извод, че формираната при ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Подлежи ли на съдебен контрол в производство по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, преценката на работодателя – кой от служителите има по – висока квалификация и работи по – добре?
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли изготвеният протокол за подбор да бъде оспорен от работника – ищец, за да е налице необходимост от доказване законосъобразността на подбора от работодателя, или е достатъчно работникът само да твърди, че подбор не е извършван, както и за съдебния контрол върху правото на работодателя да оцени качествата на…
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  За правния интерес на наследниците на физическо лице – ищец по трудово дело, да продължат производството когато е предявен само иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ.
 • Решение
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  Следва ли решаващият съд да се произнесе изрично в мотивите си относно направено възражение за прихващане от ответника или е достатъчно изцяло присъждане на обезщетението по чл. 225, ал. 1 КТ, за да се приеме, че възражението е отхвърлено?

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
  В кои случаи работодателят е длъжен да доказва истинността на отразените в протокола за подбор констатации и дали направеното в исковата молба оспорване на съдържанието на протокола за подбор, без същият да е представен по делото, представлява оспорване на констатациите от подбора, както и по процесуалноправния въпрос дали при уважаване…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари