Определение №243/09.05.2022 по дело №1319/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За прилагането на критериите за справедливост по чл. 52 ЗЗД при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди при предявен пряк иск от увреденото лице срещу застрахователя.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и осми март две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 1319 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Ц. П. П. срещу решение № 9 от 15. 01. 2021 г. по в. т. д. № 196//2020 г. на Великотърновски апелативен съд в частта, с която след частични отмяна и потвърждаване на решение № 32 от 19. 02. 2020 г. по т. д. № 107//2019 г. на Плевенски окръжен съд предявеният от касационния жалбоподател срещу „ЗД „Бул инс““ АД, [населено място] иск по чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди от смъртта на В. П. Николова при ПТП на 10. 04. 2014 г. е отхвърлен за разликата над 5 000 лв. до 60 000 лв., ведно със законната лихва от 10. 04. 2014 г.

Мотиви

Касационният жалбоподател поддържа, че въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния и процесуалния закон и необоснованост. Излага доводи, че размерът на обезщетението за неимуществени вреди не е съобразен с принципа за справедливост по чл. 52 ЗЗД. Сочи, че въззивният съд се е отклонил от установените в ППВС № 4/1968 г. критерии за определяне на справедливо обезщетение за неимуществени вреди от смърт при предявен пряк иск от увреденото лице срещу застрахователя. Твърди, че решаващият състав не е извършил преценка поотделно и в съвкупност на събраните по делото доказателства, което е довело до неправилни изводи относно дължимото на ищеца обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на В. Николова при ПТП. Моли решението на въззивния съд в обжалваната част да бъде отменено.

Допускането на касационното обжалване основава на наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1 и т. 3, като сочи като значими за изхода на спора следните правни въпроси: „1. Как следва да се прилага принципът на справедливост, въведен в чл. 52 ЗЗД и кои са критериите, които трябва да се съобразят и как се оценяват ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  Постановление № 4/1968 от 23.12.1968 г.
  За обобщаване на практиката по определяне на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане.
 • Постановление на Пленума на Върховния съд на РБ
  Постановление № 5/1969 от 24.11.1969 г.
  За допълване на т. 2 от раздел III от Постановление № 4/61 г. на пленума относно кръга на лицата, които имат право на обезщетение за неимуществени вреди при причинена смърт.
 • Решение
  Решение № 151 от 12.11.2013 г. по търг. д. № 486/2012 г.
  Относно приложението на въведения с чл.52 ЗЗД принцип за справедливост при определяне размера на дължимото обезщетение за причинени от непозволено увреждане неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск по чл.226, ал.1 КЗ срещу застрахователя на делинквента е в отклонение от задължителната практика на ВКС, изразена в ППВС № 4/68…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 104 от 25.07.2014 г. по търг. д. № 2998/2013 г.
  Как следва да се прилага принципът на справидливостта, въведен в чл.52 ЗЗД, при определяне на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотеза на предявен пряк иск срещу застрахователя?
 • Решение
  Решение № 28 от 09.04.2014 г. по търг. д. № 1948/2013 г.
  Относно критериите, които формират съдържанието на понятието „справедливост” по чл. 52 ЗЗД и са от значение за определяне на обезщетението за неимуществени вреди от причинена в резултат на деликт смърт.
 • Решение
  Решение № 88 от 09.07.2012 г. по търг. д. № 1015/2011 г.
  Относно прилагане критерия за справедливост при определяне размера на обезщетението за претърпени неимуществени вреди , като разрешен в противоречие със задължителна съдебна практика – ППВС № 4 / 1968 година .
 • Решение
  Решение № 88 от 17.06.2014 г. по търг. д. № 2974/2013 г.
  Относно приложение на принципа за справедливост, въведен с чл.52 ЗЗД, при определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди в хипотезата на предявен пряк иск срещу застрахователя по чл.226, ал.1 КЗ. Относно критериите за определяне на социално- иконимическите условия в страната към момента на конкретната пътната злополука, относими към същото.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 1 от 26.03.2012 г. по т. д. № 299/2011 г.
  Доколко съдът при определяне на обезщетението за неимуществени вреди следва да съобрази и нормативно определените лимити по застраховка „Гражданска отговорност”?
 • Решение
  Решение № 83 от 06.07.2009 г. по търг. д. № 795/2008 г.
  Доколко съдът при определяне на обезщетенията за неимуществени вреди следва да съобрази и нормативно определените лимити на застрахователните компании по застраховка „Гражданска отговорност“?
 • Решение
  Решение № 23 от 25.03.2014 г. по търг. д. № 1154/2013 г.
  Относно приложението на принципа на справедливост, въведен с чл. 52 ЗЗД, при определяне размера на дължимото обезщетение за неимуществени вреди при предявен пряк иск срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, както и по материалноправния въпрос релевантни ли са за критерия по чл. 52 ЗЗД лимитите на застраховане съобразно…
 • Решение
  Решение № 95 от 24.10.2012 г. по търг. д. № 916/2011 г.
  Релевантни ли са за критерия по чл. 52 ЗЗД, лимитите на застраховане по Наредба № 18/1997 год., издадена въз основа на отменения Закон за застраховането?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари