Определение №243/01.06.2021 по дело №4086/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 243

  гр. София, 01.06.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на десети март, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Първанова гр. дело № 4086/2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба с вх. № 63246/02.07.2020 г. на И. К. М. и Б. К. Маргитова, чрез процесуалния представител адвокат С. А., срещу въззивно решение № 2074/13.03.2020 г., постановено по в. гр. д. № 8701/2017 г. по описа на Софийски градски съд в частта, в която е отхвърлен предявеният от ищците иск за делба на недвижим имот, представляващ апартамент № 38, находящ се в [населено място],[жк], [улица], [жилищен адрес] със застроена площ от 97,08 кв. м., заедно с принадлежащите му избено помещение № * с площ от 5 кв. м. и 1,145 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена.

  Поддържат се оплаквания, че в частта, в която е отхвърлен предявеният от касаторите иск за делба на недвижим имот, решението е неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост – основания за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК.

  В приложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са изложени твърдения за наличие на основанието по чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК - очевидна неправилност на решението по съображения, изложени в жалбата.

  Ответникът по касационната жалба – Д. И. М. не е подал писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК.

  Касационната жалба е подадена срещу подлежащ на обжалване акт на въззивния съд, в срока по чл. 283 ГПК и отговаря на изискванията на чл. 284 ГПК, поради което е процесуално допустима.

  При проверка допустимостта на касационното производство, ВКС, ІІ г. о., констатира следното:

  С въззивно решение е отменено решение № 19735/24.11.2016 г. по гр. д. № 23514/2014 г. на Софийски районен съд, поправено с решение от 04.06.2017 г. по гр. д. № 23514/2014 г. на Софийски районен съд. Постановено е друго, с което 1/Отхвърля иска на И. К. М. и Б. К. М. за намаляване на извършено с нотариален акт № 47/2011 г. дарение от И. Д. М. в полза на Д. М., с предмет 4/6 идеални части от апартамент № 38, находящ се в [населено място],[жк], [улица], [жилищен адрес] /подробно описан/ и възстановяване запазената част на И. К. М. и Б. К. М., възлизаща на 1/3 идеални части от наследството на И. Д. М.; 2./Възстановява на основание чл.30, ал.1 и чл.34 ЗН запазената част на И. М. в размер на 1/6 ид.ч. от наследството на И. Д. М. като намалява с 6 725,64/27 472,50 ид.ч. извършеното в полза на Д. И. М. с нот.акт № 13/2001г. дарение на недвижим имот – 1/2 ид.ч. от дворно място, парцел № * , [населено място], с площ 650 кв.м., здаедно с построената в мястото двуетажна жилищна сграда; 3/Възстановява на основание чл.30, ал.1 ЗН и чл.34 ЗН запазената част на Б. К. М. в размер на 1/6 ид.ч. от наследството на И. Д. М. като намалява с 4 483,39/27 472,50 ид.ч. извършеното в полза на Д. И. М. с нот.акт №13/2001г. дарение на недвижим имот – 1/2 ид.ч. от дворно място, парцел №-* в [населено място] с площ 650 кв.м., ведно с построената в него двуетажна сграда; 4/. Отхвърля предявения от И. К. М. и Б. К. М. иск по чл.34 ЗС за допускане съдебна делба на недвижим имот : апартамент №38, находящ се в[жк], [улица], [жилищен адрес] между И. К. М., Б. К. М. и Д. И. М.. Предмет на касационната жалба е въззивното решение само в частта относно иска за допускане делба на процесния апартамент. В останалата част като необжалвано въззивното решение е влязло в сила.

  Въззивният съд е приел за установено по делото, че Д. И. М. е син на починалия като вдовец на 19.04.2013 г. И.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари