Определение №242/01.06.2021 по дело №1676/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 242

  гр. София, 01.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ

  Членове: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело № 1676 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба вх. № 260811/3.02.2021 г., подадена от М. Г. Г., чрез адвокат Е. К. и адвокат Л. С., срещу решение № 260144 от 10.12.2020 г. по гр. д. № 614/2020 г. на Окръжен съд – Русе, с което е потвърдено решение № 847 от 3.07.2020 г. на Районен съд – Русе по гр. д. № 5584/2019 г. за отхвърляне на предявения от М. Г. Г. срещу М. Ц. С.-Д. и В. Б. Д. иск по чл. 108 ЗС – за признаване за установено по отношение на ответниците на правото на собственост на ищеца върху гараж № * в сутерена (подземния етаж) на комбинирана сграда с магазини, банков офис, зъболекарски кабинет, офиси, интернет клуб и подземен паркинг, с адрес: [улица] и [улица], с площ от 24.06 кв. м, за който е издадена схема № 15-837185/13.09.2019 г. на СГКК – [населено място], в която е посочен като имот с идентификатор ***** с площ от 24.06 кв. м, с прилежащи 17.472 % ид. ч. от общото маневрено хале и 1.132 % ид. ч. от общите части на сградата, и за осъждане на ответниците да предадат на ищеца владението върху имота.

  Въззивният съд е изложил, че производството пред първоинстанционния съд е образувано по искова молба на М. Г. Г., с която е предявен иск с правно основание чл. 108 ЗС - да се признае за установено по отношение на ответниците М. Ц. С.-Д. и В. Б. Д., че ищецът е собственик на самостоятелен обект в сграда, с идентификатор ***** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-18/16.05.2007 г. на изп. директор на АГКК, с адрес на имота: [населено място], [улица], ет. -1, в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, представляващ гараж № * в сутерена на комбинирана сграда с магазини, банков офис, зъболекарски кабинет, офиси, интернет клуб и подземен паркинг, находяща се на [улица] и [улица], в [населено място], със застроена площ от 24.06 кв. м, при граници: от североизток - гараж № *, от северозапад - общо маневрено хале, от югоизток - интернет клуб и от югозапад - съседен имот, заедно с припадащите му се 17.472 % ид. ч. от площта на общото маневрено хале, заедно с 1.132 % ид. ч. от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор ***.

  В исковата молба ищецът твърди, че е придобил собствеността върху описания гараж № 4 по силата на договор за продажба, сключен с нотариален акт № 91, т. ІІІ, рег. № 5295, д. № 256/22.05.2019 г. на нотариус с рег. № 217. След придобиване на собствеността, установил на място, че „гараж № * е с изградени стани, които частично навлизат и в гараж № *, който представлява самостоятелен обект с идентификатор *****, поставена е врата, която е заключена, а самият достъп до гаража е единствено през интернет клуба“. Разбрал, че в предходен период бившият собственик, лично и без строителни разрешения, е изградил стените и вратата на гаража и така го е приобщил към интернет клуба, тъй като смятал да ползва гаража като складово помещение към интернет клуба. Ответниците, от своя страна, с нотариален акт № 45 от 17.10.2018 г., т. ІІІ, рег. № 4748, дело № 264/17.10.2018 г. на нотариус с рег. № 220 на НК, са закупили в режим на СИО самостоятелен обект в сградата на [улица] - самостоятелен обект с идентификатор *****, с предназначение „за спортна и развлекателна дейност“, с площ от 188.87 кв. м, представляващ интернет клуб, намиращ се в подземния етаж на сградата, с граници: на първо ниво: от североизток - банков офис, от северозапад - магазин № *, от югоизток - вход и стълбище

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари