Определение №242/11.05.2021 по дело №1321/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За задължението на въззивния съд да се произнесе по всички направени възражения на страните по делото и да обсъди всички събрани по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност.

Отговор

Предстои добавяне след постановяване на съдебното решение по делото. Кликнете на бутона "Известете ме за обновления" в дясно, за да получите известие по имейл при публикуване на съдебното решение по делото.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в закрито съдебно заседание на двадесет и трети март през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА, АННА БАЕВА

като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 1321 по описа за 2020г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК във връзка с чл. 280, ал. 1 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на ищеца „Полиграфия“ АД, [населено място] чрез процесуален представител адв. И. П. Д. срещу решение № 38 от 04.02.2020г. по в. т. дело № 525/2019г. на Апелативен съд Пловдив, Търговско отделение, ІІІ състав, с което след частична отмяна на решение № 275 от 20.05.2019г. по т. дело № 146/2019г. на Пловдивски окръжен съд са отхвърлени следните предявени от „Полиграфия“ АД против „Ви Джи Еф“ ООД искове:

1/ за заплащане на сумата 179 292,37 лв., представляваща стойност на разходите, необходими за поправка на некачествено изпълнените строителни работи, дължима въз основа на поетата от “Ви Джи Еф” ООД гаранционна отговорност по договор за изработка на цялостна хидроизолация на покрива на главен производствен корпус /двуетажна сграда със складове, производствени помещения и офиси/, собственост на „Полиграфия“ АД, находящ се в [населено място], [улица], ведно със законната лихва от датата на исковата молба - 06.12.2017г., до окончателното плащане;

2/ евентуалният иск с правно основание чл. 265, ал. 1, т. 2 ЗЗД за заплащане на сумата 179 292,37 лв„ представляваща стойност на разходите за реализиране на строително-монтажни работи, които са необходими за поправка на скритите недостатъци по хидроизолация на покрива на посочената сграда, собственост на „Полиграфия“АД, изработката на която е възложена с договор за изработка от 16.07.2007г. ведно със законна лихва от датата на исковата молба - 06.12.2017г., до окончателното плащане.

Мотиви

С въззивното решение „Полиграфия“ АД е осъдено да заплати на „Ви Джи Еф” ООД сумата 733,30 лв. - разноски за възнаграждение на вещо лице и 4 988,40 евро - адвокатско възнаграждение допълнително над присъдения размер на разноските с решението по т. дело № 146/2019г. на Пловдивски окръжен съд, Търговско отделение, XVI състав до пълния им размер, както и сумата 3 585,85 лв. - разноски за внесена държавна такса за въззивната жалба и 4 930 евро - заплатено адвокатско възнаграждение за производство по в. т. дело № 525/2019г. на Пловдивски апелативен съд.

Касаторът прави оплакване за недопустимост на въззивното решение, тъй като въззивният съд е разгледал и се е произнесъл по непредявен иск - за ангажиране на гаранционната отговорност на строителя за заплащане на сума, необходима за поправка на некачествено изпълнени строителни работи. Позовава се на решение от 20.02.2012г. по гр. д. № 658/2011г. на ВКС, ГК, II г. о., решение от 08.03.2011г. по гр. д. № 127/2010г. на ВКС, ГК, IV г. о., решение от 23.07.2010г. по гр. д. № 92/2009г. на ВКС, ГК, IV г. о., Тълкувателно решение № 2/29.02.2012г. по тълк. д. № 2/2011г. на ВКС, ОСГТК. Поддържа становище за неправилност на въззивния съдебен акт поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Релевира доводи за допускане на касационно обжалване на решението на въззивната инстанция на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК – въззивният съд се е произнесъл по процесуалноправни и материалноправни въпроси в противоречие с практиката на ВКС:

1. Въпросът за задължението на въззивния съд да се произнесе по всички направени възражения на страните по делото и да обсъди всички събрани по делото доказателства поотделно и в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари