Определение №241/01.04.2022 по дело №3364/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Определения за допускане
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Когато уволненият служител не е оспорил законосъобразността на извършения подбор, не е оспорил и писмените доказателства, установяващи приложените от работодателя критерии и отразените в тях обстоятелства, а само принципно е заявил, че такъв не е извършен, длъжен ли е работодателят да установява с други доказателствени средства вписаните обстоятелства, касаещи извършения подбор?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и осми март през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Велислав Павков, Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 3364 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Общинско предприятие „Комунални дейности“, г.Р., чрез адв. К. Р. против решение № 87/27.04.2021 г. по в.гр.д. № 228  /  2021 г. на Окръжен съд Русе, с което след отмяна на решение № 260181/23.02.2021 г., постановено от Районен съд Русе по гр.д. № 4786  /  2020 г., са уважени предявените от Д. А. Д. срещу Общинско предприятие „Комунални дейности“, г.Р., искове с правно основание чл.344, ал.1 КТ, т.1, т.2 – за признаване за незаконно на уволнението, извършено със заповед № 37/18.08.2020 г., с която е прекратено трудовото му правоотношение и нейната отмяна и за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност „заместник директор“.

Мотиви

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на касационно обжалване.

Касаторът обжалва въззивното решение като поддържа неправилност поради допуснати нарушения на материалния и на процесуалния закон – основания по чл.281, т.3 ГПК. Основните доводи са, че в нарушение на принципите на диспозитивното начало, състезателността и равенството на страните в процеса, съдът се е произнесъл по доводи и възражения, които не са били въведени от страните в процеса. В исковата молба ищецът е оспорил законността на уволнението с довод, че работодателят не е извършил подбор по чл.329, ал.1 КТ, а в конкретния случай е бил длъжен. В исковата молба липсват доводи за незаконност на уволнението поради незаконосъобразност на извършения подбор, липсва и оспорване на съдържанието на представените от ответника протокол за извършен подбор и формуляри за оценка, поради което изводът на въззивния съд, че искът по чл.344, ал.1, т.1 КТ е основателен, тъй като работодателят не е ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 3 от 16.01.2012 г. по тълк. д. № 3/2011 г.
  Подлежи ли на съдебен контрол в производство по иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ, преценката на работодателя – кой от служителите има по – висока квалификация и работи по – добре?
 • Решение
  Решение № 207 от 10.10.2013 г. по гр. д. № 37/2013 г.
  Следва ли изготвеният протокол за подбор да бъде оспорен от работника – ищец, за да е налице необходимост от доказване законосъобразността на подбора от работодателя, или е достатъчно работникът само да твърди, че подбор не е извършван, както и за съдебния контрол върху правото на работодателя да оцени качествата на…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 по тълк. д. № 1/2013
  Относно въззивното производство и правомощията на въззивния съд.
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №145/28.01.2021 по дело №2739/2019
  С оглед диспозитивното начало в гражданския процес, допустимо ли е съдът да основе решението си на невъведен от ответника в процеса факт или възражение, при което, излизайки извън рамките на законовите си правомощия, да отмени първоинстанционното решение и се произнесе на незаявено с въззивната жалба основание за неправилност на решението?
 • Решение №136/17.10.2019 по дело №2673/2018 3
  Решение №136/17.10.2019 по дело №2673/2018
  С оглед диспозитивното начало в гражданския процес, допустимо ли е съдът да основе решението си на невъведен от ответника в процеса факт или възражение, при което, излизайки извън рамките на законовите си правомощия, да отмени първоинстанционното решение и да отхвърли предявения иск на незаявено с въззивната жалба основание за неправилност…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари