Определение №241/01.06.2021 по дело №1577/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 241

  гр. София, 01.06.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ

  Членове: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело № 1577 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба вх. № 278082/11.02.2021 г., подадена от С. П. И., чрез адвокат Д. Н., срещу решение № 261833 от 16.12.2020 г. по гр. д. № 8241/2019 г. на Софийски градски съд, с което е отменено решение № 49078 от 22.02.2019 г. по гр. д. № 52822/2017 г. на Софийски районен съд в частта на определените квоти в съсобствеността – 1/2 ид. ч. за С. П. И. и 1/2 ид. ч. за М.П. С., и са определени следните квоти: 3/8 ид. ч. за С. П. И. и 5/8 ид. ч. за М. П. С.

  Въззивният съд е посочил, че с първоинстанционното решение е възстановена на основание чл. 30, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1 ЗН запазената част на Ц. П. К., по предявеното възражение от неговия наследник М. П. С., в размер на 1/2 от наследството на В. И. К., починала на 24.03.2010 г., като е намалено с 1/2 завещателното разпореждане, извършено от В. И. К. със саморъчно завещание от 21.07.2003 г. в полза на С. П. И., и е допусната съдебна делба на недвижим имот, представляващ апартамент № 3, находящ се в [населено място], район „К. “, [улица] (с предходно наименование [улица]), на втори етаж (първи над партера), със застроена площ от 78.42 кв. м, състоящ се от една стая, дневна, кухня и други сервизни помещения, при съседи съгласно нотариален акт: стълбище, [улица], двор и М. Т. С., заедно е избено помещение № 11, без посочена площ, при съседи: коридор, абонатна станция, В. и И. С., заедно с 4.22 % ид. ч. от общите части на сградата и идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор *****, с административен адрес на имота: [населено място], район „К. “, [улица], ет. 2, апартамент № 3, с предназначение: „жилище“, между С. П. И. и М. П. С., при равни квоти – по 1/2 ид. ч. за всяка от съделителките.

  Софийски градски съд е визирал, че решението на първоинстанционния съд е влязло в сила в частта по възстановяване на основание чл. 30, ал. 1, във вр. с чл. 29, ал. 1 ЗН запазената част на Ц. П. К., по предявеното възражение от неговия наследник М. П. С., в размер на 1/2 от наследството на В. И. К., и намаляване с 1/2 завещателното разпореждане, извършено от В. И. К. със саморъчно завещание от 21.07.2003 г. в полза на С. П. И..

  Съдът е изложил, че при произнасянето си по правилността на решението в обжалваната част, съгласно чл. 269, изр. второ ГПК и задължителните указания, дадени с т. 1 от ТР № 1/9.12.2013 г. по тълк. д. № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, въззивният съд е ограничен до релевираните своевременно с въззивната жалба оплаквания за допуснати нарушения на процесуалните правила при приемане за установени на относими към спора факти и приложимите материалноправни норми, както и до проверка правилното прилагане на релевантни към казуса императивни материалноправни норми, дори ако тяхното нарушение не е въведено като основание за обжалване. Наред с това, предвид характера на конкретното производство - по иск за делба, на фаза допускане на делбата, съдът, вкл. и въззивният съд по повод жалбата, е задължен да установи и действителните квоти между страните, независимо от заявените от тях твърдения, защото решението за допускане на делбата се ползва със сила на пресъдено нещо по посочените три въпроса: съсобственици, съсобствено имущество и квоти на съсобствениците. За да уважи иска за делба и допусне същата спрямо процесния недвижим жилищен имот, Софийският районен съд е приел, че съсобственост е налице между страните по делото, за ищцата - по наследяване от

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари